Ling Fluent – åsikter om metoden för inlärning av främmande språk

ling fluent undervisning i främmande språkOm du läser detta betyder det att du letar efter ett effektivt sätt att lära dig ett främmande språk. Den goda nyheten är att du kommer kunna lära dig det utvalda språk. Oavsett ålder, utbildning och upplevelsen av främmande språk – ingenting står i vägen för att du ska tala, läsa och skriva på alla språk.

Den senaste forskningen säger adjö till alla stereotyper. Det är inte sant att förmågan att lära sig språk beror på särskilda förutsättningar. Eller ålder. Lägg märke till framgång som du redan har: minst ett språk kan du redan perfekt – ditt modersmål. Du pratar, skriver och läser flytande på det språket.

Forskare har bekräftat att om inlärning av ord, meningar och fraser är förenklad, kommer den att ge mycket snabba resultat. Källan till denna upptäckt var en innovativ metod för att lära sig främmande språk: Länk FLUENT.

Hur har metoden Ling FLUENT ändrat inlärning av ett främmande språk?

ling fluent främmande språkI världen finns det många metoder för upptagning av ord och fraser. En del av dem är baserade på principer som till synes är lika metoden i Ling FLUENT, men det är just Ling Fluent som definitivt segrar över dem i vetenskaplig studier. Vad bestämmer dess effektivitet?

 • Betoning på rörlighet – Ling FLUENT i största möjliga utsträckning använder alla fördelarna med mobila enheter. Användare av surfplattor eller smartphones är vana att använda mycket enke interfejs. De flesta uppskattar applikationer, vars användning man inte behöver lära sig, eftersom den är så pass uppenbar. I Ling FLUENT har man utnyttjat erfarenhet hos de bästa skaparna av applikationer från USA och Japan.
 • Implus metoden – Det handlar om att bygga associationer. I Ling FLUENT användes den mest grundläggande och nödvändiga mekanism som tillåter assimilering av kunskap. Den går ut på att komma ihåg genom associationer (sammankoppla) det som användaren redan kan – med ny information. I Ling FLUENT presenteras nya ord eller fraser i multimedia form: med hjälp av bild, text och ljud.
 • Upprepa istället för grammatik – Att plugga in grammatik är inte naturligt för det mänskliga sinnet. En person kan mycket snabbare kommunicera genom att minnas till exempel färdiga fraser eller meningar, än att lära sig grammatiska regler… Observera att när du först lärde dig till exempel. variant av ordet ’mamma’ eller ’pappa’ lärde ingen dig grammatiska regler med dess användning. Ling FLUENT använder liknande mekanismer – för att efterlikna den naturliga processen av inlärning.
 • Viktiga och användbara ord och fraser – Det är värt att nämna valet av ord och fraser – mycket användbara, praktiska och noga utvalda. På plattformen finns det till och med 1500. De är indelade i 15 kategorier, i varje finns det cirka 100 ord. Användare lär sig ordförråd från följande ämnen:
 • inlärning ling fluent språkvardags livet,
 • arbete,
 • hus,
 • hälsa,
 • mat,
 • familj,
 • människan / utseende,
 • reser,
 • näringsliv,
 • pengar,
 • teknologier,
 • konst,
 • massmedia,
 • väder,
 • natur.

Genomtänkt val av ord och fraser gör att, användaren av Ling FLUENT under undervisningen tar in ytterligare, sammankopplade ord. Det är mycket lättare att applicera kunskap i praktiken.

Vem kan använda metoden Ling FLUENT?

Plattform Ling FLUENT har inte någon åldersgräns. Den är så enkelt att använda, att ett 12-årigt barn klarar av dess hantering utan probem. Definitivt värt att rekommendera den till studenter, vuxna i alla åldrar, men också elever från gymnasiet eller högstadiet – i fall den grafiska formen kommer att vara attraktiv för dem.

Hur har man löst frågan gällande skillnader i nivåer i Ling FLUENT?

Det intelligenta inlärningssystemet anpassar sig till nivån hos användaren och inlärningstakten. Tack vare det blir de personer som lär sig snabbare inte uttråkade –och användare som behöver lite mer tid för att memorera kommer att kunna upprepa ord eller fraser på den tiden som är rätt för dem.

effektmetod ling fluentEn extremt viktig del av metoden i Ling FLUENT är tester. Man måste medge att de är förberedda i en användarvänlig form. Ingen kommer att bli påmind om de ogillade ”klassförhören”- tvärtom så påminner de om användning av spel.

Smart anpassning av Ling FLUENT till användaren sker redan i början – när användaren får åtkomst. Anställda på plattformen hjälper till att välja rätt kurs. Dessutom är teknisk hjälp tillgänglig under hela inlärningen, som är ett verkligt stöd för användare.

Ytterligare delar i metoden (finns i VIP paketet) är specialiseringar. Användare kan lära sig ett språk speciellt för näringsliv och företag, språket för en intervju, samt välja en specialisering inom byggbranschen eller sjukvård/omvårdnad.

Vad säger studier om effektiviteten av Ling FLUENT?

Bakom skapandet av Ling FLUENT finns ett vetenskapligt team -som vi läser i beskrivningarna av metoden, projektet har utvecklats av ett team av lingvister och metodiker inom språkinlärning. Till skillnad från många andra kurser har Ling FLUENT och dess popularitet ökat enormt snabbt, att en av forskargrupperna (från universitetet i USA) beslutade att ta en närmare titt på den.

effekter av metod språkinlärnings ling fluentI experimentet samlade forskarna en grupp människor som har haft problem med att lära sig ett främmande språk. Eftersom ingen av testpersonerna tidigare hade någon kontakt med tyska, erbjöds undervisning i just detta språket. Sedan blev de indelade i tre grupper: en av dem använde en intensiv, traditionell multimedia språkkurs för inlärning hemma, andra skickades på en intensiv stationär språkutbildning och tredje gruppen fick tillgång till metoden Ling FLUENT. Vid tidpunkten för forskning doldes metodens namn.

Alla testpersoner trodde att de använde de senaste vetenskapliga metoderna. Efter en månads lektioner, jämfördes deras resultat. Gruppen som använder metoden i Ling FLUENT har lärt sig och tagit in femfaldigt mer ord och fraser, än i gruppen med intensiv stationär kurs och så mycket som sju gånger mer ord och fraser, än gruppen som pluggade hemma med en traditionell multimedia kurs.

För att bedöma memorering av materialet, ombads testpersonerna att stoppa kurserna under nästa fyra veckor, efter det upprepades språktestet. Även här fick gruppen som använde plattformen Ling FLUENT – en bästa resultaten – nivån för memorering av innehållet nådde här upp till 89%, medan gruppen med den stationära kursen mindes fortfarande ca. 45% av orden, och gruppen av elever som använde sig av den traditionella multimedia kursen mindes fortfarande endast 35% av orden.

Expertutlåtanden om Ling FLUENT metoden

ling fluent metod för undervisning i främmande språkTolkning av resultaten för undersökningen utfördes av M. Davis, metodiker som specialiserat sig på kurser i främmande språk för vuxna. Han berättade för oss: Det var säkert, att det en dag skulle skapas en kurs, som öppnar dörrarna för alla till inlärning av främmande språk. Forskare har under många år arbetat med detta, hur man inom språkinlärning använder naturliga mekanismer i den mänskliga hjärnan. Ling FLUENT gjorde det snabbaste och bäst – jag antar att under många år kommer just denna plattform att vara den absolut ledande bland alla språkkurser.

Möjlighet att genomföra kursen i plattformen Ling FLUENT i tre varianter – anpassade till individuella behov

Eftersom deltagarna i kursen har olika färdighets nivåer har vi förberett ett speciellt tränings program med metoden Ling FLUENT i tre olika varianter.

Den första är den grundläggande varianten – Paket Basic. Den innehåller 1500 av de mest populära orden och fraserna. För att underlätta inlärningen har uttrycken delats upp i 15 tematiska kategorier. Man har tillgång till Paket Basic i sex månader efter registreringen.

Paket PRO är den andra i storleksordning programmet förberedd av plattformen Ling Fluent. Den omfattar 5000 ord och fraser i 25 olika kategorier. Man har kontinuerlig tillgång till Paket PRO i ett år efter registreringen.

Den tredje varianten – VIP, innehåller 5000 fraser och ord, uppdelade på 25 kategorier. Ytterligare fördel med detta paket är åtkomst till det i obegränsad tid.

Uppdelningen av studiemöjligheterna på speciella paket är en väldig fördelaktig lösning som garanterar snabbt och effektivt studerande. Tack vare detta kan användaren självständigt välja böjningsformer och typ av inlärda ord. Dessutom, sker behärskningen av språket i etapper och ordmängden är respektive anpassad. I regelbundna intervall ges tillgång till nya ord som man kan gradvis lära sig. Sådan form av inlärning låter en förstå helt fraserna från de olika styckena, förstärker förståelsen och gör att kursen blir mer varierad och intressant.

Exakt hur ser utbildningen i främmande språk ut genom plattformen Ling Fluent?

Vi är alla olika och lär oss på annorlunda sätt. Med olika personers preferenser i åtanke har skaparna av plattformen sett till att inlärning av fraser och ord sker i varje form: Hörsel, syn, skrift och association. Tack vare detta, kan personerna som använder plattformen effektivt och varaktigt lära sig alla främmande fraser. Utbildningsprogrammet har förberetts av erfarna metodologer och språkvetare vilket garanterar hög kvalité av hela kursen.

Den mest använda metoden för presentation av nya fraser och ord i plattformen Ling Fluent är bruk av speciellt förberedda bildkort. De når personen som lär sig genom alla sinnen.

Varje bildkort anknyter till en situation i sammanhang eller föreställer den givna händelsen med vilken man med lätthet kan associera orden. Korrekt översättning och presentation av exakt uttal visas också samt ett karakteristiskt fotografi eller bild. Tack vare detta omvandlas studerandet inte bara till en intressant och tilltalande form som inte avskräcker men, även tillför underhållning. Dessutom, arbetar under den tiden alla sinnen och inlärningen blir multisensorisk.

Vad är multisensorisk inlärning och varför är det så effektivt?

Inlärning baserad på den multisensoriska metoden har som mål att effektivt sätta i arbete alla sinnen samtidigt. Således, når informationen hjärnan på alla möjliga sätt. Följaktligen kan man snabbt och varaktigt komma ihåg orden – för resten av livet till och med. Användning av den multisensoriska metoden är ett alternativ till det monotona, enträgna ihågkommandet av enskilda fraser.

Vad är det som gör att den multisensoriska metoden i plattformen Ling Fluent ger ännu mer resultat?

Multisensorisk inlärning är effektiv i sig eftersom vi lär oss genom hela livet tack vare det som vi hör, observerar och associerar. Vissa saker minns vi mer eller mindre i och med frekvensen av dess förekomst eller samband med en viss person eller situation. Likartad är det med multisensorisk inlärning vars verkan man kan förstärka med hjälp av några väldigt enkla tillvägagångssätt:

 • Användning av repetitioner och tilldelning lämpliga tematiska kategorier. Ling Fluent metoden innefattar en innovativ struktur för repetitioner, tack vare den möjliggörs snabbt ihågkommande. Dessutom sker under repetitionen även inlärning av nya ord och erinran av redan lärda fraser. Tack vare detta befästs kunskapen hela tiden.
 • Associering av fraser och ord i sammanhang leder till dess automatiska erinring i en plötslig situation. Viktiga då är redo fraser, mallar och hela meningar som man kan anpassa och använda vid varje tillfälle. För att det sättet ska vara behjälplig i ännu större grad är det värt att utnyttja tilläggs illustrationerna som väcker associerings mekanismen.
 • Att lyssna på det korrekta uttalet av ett ord förstärker den multisensoriska metodens effektivitet och lär de korrekta uttalet.

Allt ovan tillvägagångsätt gör inlärning med hjälp av sinnena ännu mer effektivt. Användning av sådan komposition i Ling Fluent plattformen garanterar snabb och effektiv språkinlärning som kommer att stanna i minnet livet ut.

Ling Fluent plattformen är det bästa stället att lära sig främmande språk på

Tack vare Ling Fluent plattformen sker inlärningen av främmande språk sker med stöd av helhetligt utnyttjande av de multisensoriska metoderna. Dessutom motiverar den till att lära sig nya fraser och ord genom att visa procentuellt framstegen till målet. Det viktigaste är att den hjälper att bygga upp självsäkerheten vad gäller språket. Många anser att de kan åtminstone ett främmande språk. Tyvärr, när de finner sig i en situation där de måste utnyttja sina kunskaper visar sig en spärr som orsakats av bristen på verkliga samtal med andra människor. På grund av detta möjliggör även plattformen Ling Fluent tilläggs samtal och lektioner med en lektor vars mål är inlärning av korrekt uttal, ordförråd samt bekantskap med språkkulturen.

Hur ser samtal ut med en lektor i plattformen Ling Fluent?

Framför allt är de anpassade till användarnas förväntningar och deras individuella behov. Det är en tilläggsform av utbildning online som förberetts med traditionella klasser som mall. Den möjliggör direkt kontakt med läraren utan att behöva lämna hemmet. Det är en ideal form av studerande för personer som vill bygga upp ordförrådet snabbt och på ett obehindrat sätt. Regelbundna samtal med en lektor utgör ett utmärkt tillskott till ordförrådet och hjälper en att eliminera eventuella fel, bygger korrekt accentuering och lätthet i uttal samt låter en använda i praktiken kunskapen som besattes under studierna med hjälp av bildkorten.

Möjligheten att föra samtal med en lektor är tillgänglig för alla användare av Ling Fluent plattformen på två nivåer – grundläggande och avancerad. Om man inte vill vara aktiv i samtalet kan man bara observera andras konversationer och lyssna på det använda orden. En stor fördel av plattformen är bibehållen anonymitet av samtalsdeltagaren tack vare vilket man känner sig fri och komfortabel att uttrycka sin mening. Om man inte känner för att prata i ett främmande språk vid det tillfället kan man bara titta på lektionen- varje lektion varar 45 min.

I Ling Fluent metoden är lektionerna varierade och tillåter inte tristess

Under varje lektion med en lektor realiseras en tidigare framställt, annorlunda tema. Tack vare detta, kan samtalspartnern förbereda sig och testa sin kunskap i teman: Låt oss lära känna varandra, viktigaste intryck, människa och karaktärsdrag, hem, arbete och yrken, fritid och hobby, mat, kläder, familj och vänner, resor och turism, köp och tjänster, sport, pengar, platser, hälsa, teknologi, högtider och festivitet, skola och utbildning, media, kultur, länder och kontinenter, artighets fraser, de viktigaste adjektiven och verben.

För att ta del av samtalen med en lektor behövs endast högtalare eller hörlurar samt åtkomst till internet. Samtalen kan föras även genom en smartphone – man behöver endast installera en särskild mobil app. Det är väldigt lite på vägen till fulländat språkinlärning, som tack vare Ling Fluent metoden sker på ett intuitivt och naturligt sätt.

Är det värt att använda Ling FLUENT metoden? Vår uppfattning

Med tanke på ovanstående studier, expertutlåtande, många fall där man bekräftar effektiviteten, liksom våra redaktionella tester, som bekräftade en trevlig, intuitiv användning av Ling FLUENT – rekommenderar vi den här metoden för våra läsare.

OBS: Under en begränsad tid har den officiella distributören av språkkurserna med metoden LING FLUENT, ett specialerbjudande för våra läsare. Med det finns en 100% pengarna tillbaka garanti för den inköpta språkkursen i fall den inte kommer att ge de förväntade resultaten.

Klicka här för att testa språkkursen med metoden LING FLUENT!

 

Kampanjen slutar: [date format=”Y.m.d”] till klockan 23:59

På grund av att lagret börjar att ta slut, är kampanjen tidsbegränsad