Ling Fluent – mnenja o metodi učenja tujih jezikov

ling fluent učenje tujih jezikovČe berete ta tekst, pomeni, da iščete učinkovit način za učenje tujih jezikov. Dobro sporočilo je takšno, da se naučite izbranega jezika. Ne glede na to koliko let imate, kakšna je vaša izobrazba, kakšne izkušnje imate z učenjem tujih jezikov – ni nobenih preprek, da ne bi govorili, brali in pisali v kateremkoli tujem jeziku.

Najnovejše znanstvene raziskave so ovrgle vse stereotipe. Ni res, da je sposobnost za učenje jezikov odvisna od posameznikovih predispozicij. Ali od starosti. Bodite pozorni na uspeh, ki ste ga že dosegli: vsaj en jezik poznate odlično – svoj materni. V njem tekoče govorite, pišete in berete.

Znanstveniki so potrdili, da če učenje besed, stavkov in fraz postane maksimalno poenostavljeno, to prinese zelo hitre rezultate. Vir tega odkritja je bila inovativna metoda učenja tujih jezikov: Ling FLUENT.

Na kakšen način metoda Ling FLUENT spreminja učenje tujih jezikov?

ling fluent tujih jezikovNa svetu obstaja zelo veliko metod osvajanja besed in izrazov. Nekatere izmed njih temeljijo na zelo podobnem načinu kot Ling FLUENT, vendar ravno Ling FLUENT z gotovostjo zmaguje z njimi v znanstvenih raziskavah. Torej, kaj določa njegovo učinkovitost?

 • Metoda mobilnosti – Ling FLUENT v največji možni meri izkorišča vse prednosti mobilnih naprav. Uporabniki tablic in pametnih telefonov so navajeni na zelo preproste vmesnike, saj najbolj cenijo uporabo tistih aplikacij, katerih uporabe se ni potrebno učiti, ker je tako očitna. V Ling FLUENT smo uporabili izkušnje najboljših razvijalcev aplikacij iz ZDA in Japonske.
 • Impulzivna metoda – Temelji na grajenju vezi. V Ling FLUENT je uporabljen najbolj osnovni in potrebni mehanizem, ki omogoča osvajanje znanja. Pomnjenje poteka na povezovanju tega, kar uporabnik že pozna – z novimi informacijami. V Ling FLUENT so nove besede ali besedne zveze predstavljene v multimedijski obliki: s pomočjo slike, besedila in zvoka.
 • Ponavljanje namesto slovnice – Učenje slovnice za človeški um ni naravno. Človek začne veliko hitreje komunicirati, če si zapomni npr. celotne besedne zveze ali stavke, namesto, da se uči samih predmetov, povedkov… Prosimo, bodite pozorni na čas, ko ste spoznavali sklanjanje besed, npr. “mama” ali “oče”, kjer Vas nihče ni naučil prvih primerov. Ling FLUENT uporablja podobne mehanizme – posnema naravni proces učenja.
 • Pomembne in koristne besede in izrazi – Pozornost si zasluži izbira besed in izrazov – zelo uporabnih, praktičnih in skrbno izbranih. Na platformi jih je 1500 in so razdeljene v 15 kategorij, v vsaki je okoli 100 besed. Uporabniki pridobivajo besedišče iz naslednjih tem:
  • ling fluent učenje jezikavsakodnevno življenje,
  • služba,
  • dom,
  • zdravje,
  • hrana,
  • družina,
  • človek/izgled,
  • potovanja,
  • posel,
  • denar,
  • tehnologija,
  • umetnost,
  • mediji,
  • vreme,
  • narava.

Premišljena izbira besed in besednih zvez pripomore, da uporabnik že v okviru učenja z Ling FLUENT prisvaja nove, med seboj povezane besede in mu je svoje znanje veliko lažje uporabiti v praksi.

Kdo lahko uporablja metodo Ling FLUENT?

Platforma Ling FLUENT nima starostnih omejitev. Njegova uporaba je tako preprosta, da jo lahko brez truda uporabljajo tudi 12-letni otroci. Nedvomno jo je vredno priporočiti študentom, odraslim osebam vseh starosti, kot tudi osnovnošolcem in srednješolcem –samo če bo grafična podoba dovolj privlačna za njih.

Na kakšen način metoda Ling FLUENT rešuje različne stopnje napredovanja?

Inteligentni sistem učenja se prilagaja ravni usposobljenosti uporabnikov in hitrosti učenja. Zahvaljujoč temu se osebe, ki se učijo hitreje, ne bodo dolgočasile – tisti uporabniki, ki pa potrebujejo nekoliko več časa za pomnjenje, bodo lahko ponavljali besede ali besedne zveze na sebi ustrezen način.

Metoda učinki ling fluentIzredno pomemben element metode učenja Ling FLUENT so testi preverjanja. Potrebno je priznati, da so pripravljeni na prijazen način. Nihče jih ne povezuje z nepriljubljenimi “izpiti” – ravno nasprotno, zbudijo misel na igranje igre.

Inteligentno prilagajanje Ling FLUENT-a uporabniku se pokaže že na samem začetku – ko uporabnik pridobi dostop. Osebje, ki skrbi za platformo, pomaga pri izbiri pravega tečaja. Poleg tega je ves čas trajanja učenja na voljo tehnična pomoč, ki predstavlja pravo podporo uporabniku.

Dodatni način metode (na voljo v paketu VIP) so specializacije. Uporabniki se lahko tu došolajo v poslovnem jeziku, jeziku za službeni razgovor, izberejo specializacijo v gradbeni industriji ali zdravstveni negi / oskrbi.

Kaj o uspešnosti Ling FLUENT pravijo raziskave?

Za ustanovitvijo Ling FLUENT stoji fakulteta – kot beremo v opisanih metodah je bil projekt razvit s strani skupine lingvistov in metodologov učenja jezikov. Za razliko od mnogih drugih tečajev, je Ling FLUENT pridobil tako veliko in hitro popularnost zato, ker se ga je ena izmed raziskovalnih skupin (iz univerze v ZDA) odločila podrobneje preučiti.

Učinki metoda jezikovnega učenja ling fluentV sklopu poskusa so raziskovalci izbrali skupino oseb, ki so vedno imeli težave z učenjem tujega jezika. Ker nobeden izmed preiskovancev ni imel predhodnega stika z nemščino, jim je bilo ponujeno ravno učenje tega jezika. Nato so jih razdelili v tri skupine: ena je uporabljala intenzivni, tradicionalni multimedijski jezikovni tečaj za učenje doma, druga skupina je bila poslana na intenzivni stacionarni jezikovni tečaj, tretja pa je prejela dostop do metode Ling FLUENT. Tekom raziskave je ime metode ostalo skrito.

Vsi preiskovanci so bili prepričani, da uporabljajo najnovejše metode učenja. Po 1 mesecu dni učenja so primerjali njihove rezultate. Skupina, ki je uporabljala metodo Ling FLUENT, je osvojila petkrat več besed in izrazov, kot skupina, ki je uporabljala intenzivni stacionarni tečaj in sedemkrat več besed in izrazov kot skupina, ki se je doma učila s pomočjo tradicionalnega multimedijskega tečaja.

Da bi ocenili pomnjenje gradiva, so preiskovance prosili o prekinitvi tečaja za naslednje štiri tedne, nato pa ponovili test jezika. Tu je skupina, ki se je učila s pomočjo platforme Ling FLUENT, dosegla najboljše rezultate – raven zapomnjene vsebine je dosegla 89%, medtem, ko si je skupina s stacionarnim tečajem zapomnila okoli 45% besed, skupina, ki se je učila s pomočjo tradicionalnega multimedijskega učenja – pa le 35% besed.

Mnenja strokovnjakov o metodi Ling FLUENT

ling fluent metoda učenja tujih jezikovInterpretacijo rezultatov raziskave nam je podal M. Davis, metodolog, specializiran za tečaje tujih jezikov za odrasle. Povedal nam je: Bil sem prepričan, da bo nekega dne nastal tečaj, ki bo vsem odprl pot za učenje tujega jezika. Znanstveniki so vrsto let delali na tem, kako bi uporabili naravne mehanizme, ki so prisotni v človeških možganih, za učenje tujih jezikov. Ling FLUENT je to naredil najhitreje in najboljše – mislim, da bo še več naslednjih let ta platforma absolutni zmagovalec med vsemi jezikovnimi tečaji.

Možnost izvajanja tečaja na platformi Ling FLUENT v treh različicah – prilagojenih potrebam posameznika

Zaradi različnih stopenj napredka oseb, ki sodelujejo v tečaju, je bil pripravljen poseben program usposabljanja z metodo Ling Fluent v 3 različicah.

Prva izmed njih je osnovna različica – Paket Basic. Vsebuje 1500 najpriljubljenejših besed in besednih zvez. Za lažje učenje so izrazi razdeljeni na 15 tematskih kategorij. Dostop do Paketa Basic lahko uporabljate 6 mesecev od registracije.

Paket PRO je po velikosti drugi pripravljeni program na platformi Ling Fluent. Vsebuje 5000 besed in izrazov, ki se nahajajo v 25 različnih kategorijah. Od trenutka registracije lahko do Paketa PRO neomejeno dostopate eno leto.

V tretji različici – VIP, se nahaja 5000 izrazov in besed, ki so razdeljene na 25 kategorij. Dodatna prednost tega paketa je neomejen čas dostopa.

Porazdelitev možnosti učenja na posebne pakete se je izkazala za zelo koristno rešitev, ki zagotavlja hitro in učinkovito učenje. Zahvaljujoč temu lahko uporabnik samostojno izbira čas in način spoznavanja besed. Poleg tega usvajanje jezika poteka stopenjsko, količina besedišča pa je ustrezno pripravljena. V rednih časovnih intervalih so dostopne nove besede, ki se jih je mogoče postopoma naučiti. Takšna oblika omogoča celovito razumevanje izrazov in posebnih besed, ki krepijo razumevanje in pripomorejo, da tečaj postaja vedno bolj raznolik in zanimiv.

Kako točno je videti učenje tujih jezikov s pomočjo platforme Ling Fluent?

Vsak izmed nas je pri osvajanju znanja drugačen. Z mislijo na različne želje specifičnih oseb so razvijalci platforme poskrbeli, da se izrazi in besede usvajajo v kakršni koli obliki: slušni, vizualni, pisni in asociativni. Zahvaljujoč temu se osebe, ki platformo uporabljajo, učinkovito in trajno naučijo vseh tujejezičnih besednih zvez. Takšen program so pripravili izkušeni metodiki in jezikoslovci, kar zagotavlja visoko kakovost celotnega tečaja.

Na platformi Ling Fluent je uporaba posebej pripravljenih kartic najpogostejša metoda predstavljanja besed in izrazov. Te dosežejo učenca s pomočjo vseh čutov.

Vsaka kartica se navezuje na situacijo v danem kontekstu in predstavlja dogodek, s katerim se lahko brez težav poveže podano besedo. Prav tako se pojavi pravilen prevod in pravilna izgovarjava, ter tudi karakteristična fotografija ali slika. Zahvaljujoč temu učenje pridobiva zanimivo in prijetno obliko, ne odvrača od učenja, temveč celo postaja zabavno. Poleg tega v tem času delujejo vsa čutila človeka, kar pripomore, da učenje postaja poli senzorično.

Kaj je polisenzorično učenje in zakaj je tako učinkovito?

Učenje, ki temelji na polisenzorični metodi, stremi k delovanju in uporabi vseh čutil hkrati. Možgani tako dobijo informacije po vseh mogočih poteh. Zaradi tega je človek v stanju hitrejšega in trajnejšega pomnjenja besed – celo za celo življenje. Uporaba polisenzorične metode je alternativna monotonemu, vztrajnemu pomnjenju posameznih izrazov.

Kaj pripomore, da polisenzorična metoda pri platformi Ling Fluent prinese še večje rezultate?

Polisenzorično učenje je učinkovito samo po sebi, saj se zahvaljujoč temu, kar slišimo, opazujemo in povezujemo, skozi celotno življenje učimo. Nekatere stvari pomnimo bolj, druge manj, predvsem zaradi pogostosti njihovega pojavljanja ali povezovanja z dano osebo ali situacijo. Podobno je s polisenzoričnim učenjem, ki okrepi delovanje s pomočjo zelo preprostih načinov:

 • Uporaba sistema ponavljanja in razporejanje v ustrezne tematske kategorije. Metoda Ling Fluent vključuje inovativno shemo ponavljanja izrazov, zahvaljujoč čemur omogoča hitro pomnjenje. Poleg tega med ponavljanjem pride do učenja novih besed in osvežitev tistih izrazov, ki so že znani. Zahvaljujoč temu se znanje nenehno ohranja.
 • Povezovanje izrazov in besed v kontekstu povzroči njihovo samodejno povezovanje v nepričakovani situaciji. V tem primeru so pomembni pripravljeni izrazi, sheme in celotni stavki, ki jih je mogoče prilagoditi in uporabljati v vsakem trenutku. Da bi ta način bil v še večjo pomoč, je vredno uporabiti še dodatne ilustracije, ki spodbujajo mehanizem povezovanja. Na ta način je mogoče petkratno hitrejše pomnjenje tujega jezika kot v primeru tradicionalnih jezikovnih tečajev.
 • Poslušanje pravilne izgovarjave podane besede povečuje učinkovitost polisenzorične metode in uči pravilne izgovarjave.

Vsi zgoraj našteti načini povečajo učinkovitost usvajanja znanja s pomočjo čutil. Pri platformi Ling Fluent uporaba takšnega povezovanja zagotavlja hitro in učinkovito učenje jezikov, ki ostanejo v spominu celo življenje.

Platforma Ling Fluent je najboljše mesto za učenje tujih jezikov

S pomočjo platforme Ling Fluent učenje tujih jezikov poteka na osnovi polisenzoričnih metod. Poleg tega k spoznavanju novih izrazov motivira s pomočjo odstotkov napredka, ki kaže pot k cilju. Najpomembnejše je, da pomaga pri izoblikovanju samozavesti na področju jezika. Veliko oseb misli, da zna vsaj en tuji jezik. Takrat pa, ko se nenadoma znajdejo v situaciji, kjer morajo uporabiti svoje sposobnosti, se pojavi blokada, ki jo povzroča pomanjkanje pravih pogovorov z ostalimi osebami. Zaradi tega platforma Ling Fluent tudi omogoča dodatne pogovore ali lekcije z lektorjem, katerih cilj je učenje pravilne izgovarjave in besedišča ter usvajanje kulture določenega jezika.

Kako so videti pogovori z lektorjem na platformi Ling Fluent?

Predvsem so prilagojeni pričakovanjem uporabnikov in njihovim osebnim potrebam. To je dodatna oblika učenja na online področju, ki je bila pripravljena na osnovi tradicionalnih učnih ur. Omogoča neposredni stik z učiteljem, brez potrebe po odhodu od doma. Je idealna oblika učenja za osebe, ki si želijo izboljšati besedišče hitro in v pogojih brez omejevanja. Redni pogovori z lektorjem pripomorejo k odličnemu dopolnjevanju besedišča, odpravljanju eventualnih napak, izoblikujejo pravilni naglas in izgovarjavo ter omogočajo praktično uporabo znanja, ki se je pridobilo skozi učenje s pomočjo kartic.

Možnost pogovora z lektorjem je na voljo vsakemu uporabniku platforme Ling Fluent na dveh ravneh – osnovni in napredni. Če oseba ne želi sodelovati v pogovoru, lahko le opazuje pogovore drugih in posluša njihovo uporabo besedišča. Zelo velika prednost platforme je ohranjanje anonimnosti govorca, zahvaljujoč čemur se lahko oseba počuti svobodno in udobno, medtem ko izraža svoje mnenje. Če v danem trenutku nima želje po pogovoru v tujem jeziku, lahko lekcije le opazuje – vsaka izmed njih traja 45 minut.

Pri metodi Ling Fluent je vsaka lekcija raznolika in ni prostora za dolgočasje

Pri vsaki lekciji z lektorjem se izvaja vnaprej napovedana, drugačna tema. Zahvaljujoč temu se lahko na pogovor ustrezno pripravite in preverite svoje znanje v naslednjih temah: spoznajmo se, najpomembnejše izkušnje, človek in vrste značaja, dom, služba in poklici, hobiji in prosti čas, hrana, oblačila, družina in prijatelji, potovanja in turizem, nakupi in storitve, šport, denar, mesta, zdravje, tehnologija, prazniki in praznovanja, šola in izobraževanje, tehnologija, mediji, kultura, države in celine, vljudnostni izrazi, najpomembnejši pridevniki in glagoli.

Za uporabo pogovora z lektorjem je treba imeti delujoče zvočnike, slušalke in dostop do interneta. Konverzacija se lahko izvaja tudi s pomočjo pametnega telefona – dovolj je namestitev posebne mobilne aplikacije. To je zelo malo na poti k popolnemu znanju jezika, ki se s pomočjo metode Ling Fluent zgodi naravno in intuitivno.

Ali je vredno uporabljati metodo Ling FLUENT? Naše mnenje

Glede na zgoraj opisane raziskave, mnenje strokovnjaka, številne potrjene uspešnosti, kot tudi test v uredništvu, so potrdili prijeten, intuitiven značaj učenja z Ling FLUENT – priporočamo ga tudi našim bralcem.

POZOR: Za omejeni čas je uradni distributer jezikovnega tečaja metode LING FLUENT, pripravil za naše bralce posebno ponudbo. Pomeni 100% garancijo vračila denarja za kupljeni jezikovni tečaj v primeru, če ta ne prinese pričakovanih rezultatov.

Kliknite tukaj, da preverite jezikovni tečaj metode LING FLUENT

 

Promocija traja do: [date format=”Y.m.d”] do 23:59 ure

Zaradi omejenih zalog je promocija časovno omejena