Ling Fluent – názor na metódu výučby cudzích jazykov

metóda ling fluentAk čítate tento text, znamená to, že hľadáte účinný spôsob na výučbu cudzieho jazyka. Dobrá správa je taká, že sa zvolený jazyk naučíte. Bez ohľadu na to, koľko máte rokov, aké máte vzdelanie, aké máte skúsenosti spojené s cudzími jazykmi – nič nestojí v ceste, aby ste hovorili, čítali a písali v ľubovoľnom cudzom jazyku.

Najnovšie vedecké výskumy hádzajú všetky stereotypy na smetisko. Nie je pravdou, že schopnosť výučby cudzích jazykov je závislá na zvláštnych predispozíciách. Alebo na veku. Obráťte pozornosť na úspech, ktorý ste už zaznamenali: prinajmenšom poznáte dokonale jeden jazyk – Váš rodný. Hovoríte, píšete a čítate v ňom plynule.

Vedci potvrdili, že ak výučba slovíčok, viet a obratov bude maximálne zjednodušená, tak to prinesie veľmi rýchle efekty. Zdrojom tohto objavu bola inovatívna metóda výučby cudzích jazykov: Ling FLUENT.

Akým spôsobom mení metóda Ling FLUENT výučbu cudzích jazykov?

Metóda ling fluent jazykNa svete existuje veľmi veľa metód osvojovania si slovíčok a obratov. Časť z nich je založená na zásadách zdanlivo podobných metóde Ling FLUENT, ale práve Ling FLUENT rozhodne s nimi vo vedeckých výskumoch vyhráva. Čo ale rozhoduje o jej účinnosti?

 • Dôraz na mobilitu – Ling FLUENT v maximálnom rozsahu využíva všetky výhody mobilných zariadení. Používatelia tabletov alebo smartfónov sú zvyknutí na veľmi jednoduché rozhrania. Najviac oceňujú tie aplikácie, pri ktorých sa netreba učiť používania, pretože sa zdá samozrejmé. V Ling FLUENT boli využité skúsenosti najlepších projektantov aplikácií z USA a Japonska.
 • Impulzná metóda – Je založená na stavbe spojení. V Ling FLUENT bol využitý najzákladnejší a nevyhnutný mechanizmus, umožňujúci osvojovanie si vedomostí. Je to zapamätávanie, ktoré spočíva v pridružení (spájaní) toho, čo už užívateľ pozná – s novými informáciami. V Ling FLUENT sú nové slová alebo obraty prezentované multimediálnym spôsobom: pomocou obrazu, textu a zvuku.
 • Opakovanie namiesto gramatiky – učenie sa gramatiky nie je pre ľudský mozog prirodzené. Človek oveľa rýchlejšie komunikuje, keď si zapamätá napr. hotové obraty alebo vety, namiesto aby sa učil o podmetu a prísudku… Obráťte pozornosť na to, že keď ste sa učili skloňovať slova „mama“ alebo „tata“, nikto Vás najprv neučil pády. Ling FLUENT využíva podobné mechanizmy – napodobňujúce prirodzený proces učenia.
 • Dôležité a užitočné slová a obraty – Pozornosť si zaslúži výber slov a obratov – veľmi užitočných, praktických a starostlivo vybraných. Na platforme ich je až 1500. Boli rozdelené do 15 kategórií, preto je v každej okolo 100 slov. Užívatelia získavajú slovnú zásobu z nasledujúcich tém:
  • ling fluent jazykykaždodenný život,
  • práca,
  • dom,
  • zdravie,
  • jedlo,
  • rodina,
  • človek/vzhľad,
  • cestovanie,
  • obchod,
  • peniaze,
  • technológie,
  • umenie,
  • médiá,
  • počasie,
  • príroda.

Premyslený výber slov a obratov spôsobuje, že si počas výučby užívateľ Ling FLUENT osvojuje ďalšie, medzi sebou spojené slová. Je pre neho oveľa jednoduchšie aplikovať vedomosti v praxi.

Kto môže používať metódu Ling FLUENT?

Platforma Ling FLUENT nemá vekové obmedzenia. Jej používanie je tak jednoduché, že bez problémov si s jej používaním poradia dokonca 12-ročné deti. Určite stojí za to ju odporučiť študentom, dospelým osobám v každom veku, ale aj žiakom strednej školy alebo dokonca školákom – pokiaľ pre nich bude grafická forma atraktívna.

Akým spôsobom boli v metóde Ling FLLUENT vyriešené rozdiely v úrovni pokročilosti?

Inteligentný systém výučby sa sám prispôsobuje úrovní pokročilosti užívateľa a jeho tempu výučby. Vďaka tomu osoby, ktoré sa učia rýchlejšie, sa nebudú nudiť – a užívatelia, ktorí potrebujú viac času na zapamätanie si budú môcť opakovať slová alebo vety vhodným pre seba spôsobom.

ling fluent learningového systémuNesmierne dôležitým prvkom výučby metódou Ling FLUENT sú kontrolné testy. Je nutné priznať, že boli pripravené v priaznivej forme. Nikto si ich nespojí s klasickými „písomkami“ – práve naopak, pripomínajú skôr používanie hier.

Inteligentné prispôsobenie sa Ling FLUENT užívateľovi sa objavuje hneď na začiatku – keď používateľ získava prístup. Pracovníci platformy pomáhajú vo výbere správneho kurzu. Navyše po celú dobu trvania výučby je dostupná technická podpora, ktorá je reálnou podporou pre užívatelia.

Ďalším dodatočným elementom metódy (dostupným v balíčku VIP) sú špecializácie. Tu sa môžu užívatelia doškoliť v oblasti obchodného jazyka, jazyka pri pracovnom pohovore, a môžu si tiež zvoliť špecializáciu pre stavebný odbor alebo opatrovateľský/ošetrovateľský odbor.

Čo hovoria o účinnosti Ling FLUENT výskumy?

Za vytvorením Ling FLUENT stoja vedeckí pracovníci – ako čítame v popisoch metódy, projekt bol spracovaný tímom lingvistov a metodikov pre výučbu jazykov. Na rozdiel od mnohých iných kurzov, Ling FLUENT získal tak obrovskú a rýchlu popularitu, že sa jeden z vedeckých tímov (z univerzity v USA) rozhodol ho preskúmať dôkladnejšie.

ling fluent efektyV rámci experimentu vedci zhromaždili skupinu osôb, ktoré mali problémy s výučbou cudzieho jazyka. Pretože nikto z testovaných nebol predtým v kontakte s nemeckým jazykom, bola im navrhnutá výučba práve tohto jazyka. Následne boli rozdelení do troch skupín: jedna z nich používala intenzívny, tradičný multimediálny jazykový kurz, určený pre výučbu doma, druhá bola poslaná do intenzívneho stacionárneho kurzu, a tretia dostala prístup k metóde Ling FLUENT. Po dobu výskumu bol názov metódy utajený.

Všetci testovaní boli presvedčení, že používajú najnovšie metódy výučby. Po 1 mesiaci výučby boli ich výsledky porovnané. Skupina, ktorá používala metódu Ling FLUENT, si osvojila päťkrát viac slov a obratov, než skupina, ktorá používala intenzívny stacionárny kurz, a až sedemkrát viac slov a obratov, než skupina, ktorá sa učila doma s tradičným multimediálnym kurzom.

Pre zhodnotenie pamätania si látky, boli testovaní požiadaní o prerušenie kurzov na ďalšie štyri týždne, po čom bol kontrolný test opakovaný. Aj v tomto prípade skupina, ktorá sa učila pomocou platformy Ling FLUENT získala najlepšie výsledky – úroveň pamätania si obsahu, tu dosiahol až 89 %, zatiaľ čo si skupina zo stacionárneho kurzu pamätala stále okolo 45 % slovíčok, a skupina, ktorá sa učila pomocou tradičného multimediálneho kurzu – iba 35 % slovíčok.

Hodnotenie odborníkov na metódu Ling FLUENT

učenia sa ling fluentInterpretácie výsledkov výskumu sa pre nás ujal M. Davis, metodík, špecializujúci sa na kurzy cudzieho jazyka pre dospelé osoby. Povedal nám: Bolo iste, že jedného da vznikne kurz, ktorý otvorí všetkým cestu k výučbe cudzieho jazyka. Vedci pracovali mnoho rokov nad tým, ako vo výučbe cudzích jazykov využiť prítomné v ľudskom mozgu prirodzené mechanizmy. Ling FLUENT to urobil najrýchlejšie a najlepšie – pripúšťam, že počas nasledujúcich rokov, práve táto platforma bude absolútnou špičkou medzi všetkými jazykovými kurzami.

Možnosť realizácie kurzu na platforme Ling Fluent v troch variantoch – prispôsobených individuálnym potrebám

Kvôli rôznemu stupni pokročilosti osôb, ktoré sa zúčastňujú kurzu, bol pripravený špeciálny výukový program metódou Ling Fluent v troch variantoch.

Prvá z nich je základná varianta – Balíček Basic. Tá obsahuje 1500 najpopulárnejších slov a obratov. Pre uľahčenie výučby boli výrazy rozdelené do 15 kategórií v závislosti na téme. Prístup k variante Balíček Basic je možné využívať šesť mesiacov od registrácie.

Balíček PRO je druhým čo sa veľkosti týka programom pripraveným platformou Ling Fluent. Obsahuje 5000 slov a obratov rozdelených do 25 rôznych kategórií. Balíček PRO je možné využívať trvalo po dobu jedného roka od registrácie.

V tretej variante – VIP, sa nachádza 5000 obratov a slov rozdelených do 25 kategórií. Dodatočným prínosom tohto balíka je neobmedzená doba prístupu.

Rozdelenie možnosti výučby na špeciálne balíčky sa ukazuje ako veľmi prospešné riešenie, ktoré zaručuje rýchlu a účinnú výučbu. Vďaka nemu si užívateľ sám vyberá čas a druh slov, ktoré sa učí. Navyše, osvojovanie jazyka prebieha vo fázach a množstvo slovnej zásoby je príslušne pripravené. V pravidelných časových odstupoch sú sprístupňované nové slová, ktoré je možné si postupne osvojiť. Takáto forma umožňuje úplné porozumenie obratom z jednotlivých oblastí, zvyšuje zrozumiteľnosť a robí kurz pestrejším a zaujímavejším.

Ako presne vyzerá poznávanie cudzích jazykov prostredníctvom platformy Ling Fluent?

Každý z nás je iný a inak si osvojuje vedomosti. Tvorcovia vzali do úvahy rôznorodé preferencie jednotlivých osôb a postarali sa o to, aby bolo možné si obraty zvládnuť v každej forme: sluchovej, zrakovej, písomnej a asociačnej. Vďaka tomu sa osoby využívajúce platformu efektívne a trvalo naučia všetky cudzojazyčné obraty. Takýto program bol pripravený skúsenými metodikmi a jazykovedcami, čo zaručuje vysokú kvalitu celého kurzu.

Najčastejšou metódou predstavovania obratov a slovíčok na platforme Ling Fluent je využitie špeciálne pripravených kartičiek. Tie učiaca sa osoba si vníma pomocou všetkých zmyslov.

Každá kartička sa spája s kontextovú situáciou alebo ukazuje danú udalosť, s ktorou je možné si dané slová jednoducho spojiť. Objavuje sa aj správny preklad a je prezentovaná presná výslovnosť spolu s charakteristickou fotografiou alebo obrázkom. Vďaka tomu sa výučba mení na zaujímavú a príjemnú formu, neodrádza, a dokonca aj baví. Navyše po celú dobu pracujú všetky zmysly človeka, čo spôsobuje, že výučba sa stáva polysenzorická.

Čím je polysenzorická výučba a prečo je tak účinná?

Výučba, ktorá sa opiera o polysenzorickou metódu má za cieľ využiť k efektívnej práci všetky zmysly súčasne. Informácie sú tak mozgu odovzdávané všetkými možnými cestami. Ako výsledok si je človek schopný trvalo zapamätať dané slová – dokonca na celý život. Využitie polysenzorickej metódy je alternatívou monotónneho, usilovného zapamätávania si jednotlivých fráz.

Čo spôsobuje, že polysenzorická metóda na platforme Ling Fluent prináša ešte lepšie výsledky?

Polysenzorická výučba je sama o sebe tak účinná, pretože sa celý život učíme vďaka tomu, čo počujeme, pozorujeme a spájame si. Určité veci si pamätáme menej alebo viac v závislosti na tom, ako často sa objavujú alebo aké majú spojenie s danou osobou alebo situáciou. Podobne je to s polysenzorickou výučbou, ktorej účinky sa dajú posilniť veľmi jednoduchými spôsobmi:

 • Použitie systému opakovanie a usporiadanie do jednotlivých tematických kategórií. Metóda Ling Fluent obsahuje inovatívnu schému opakovania fráz, vďaka tomu umožňuje rýchle zapamätanie. Navyše počas opakovania prebieha výučba nových slovíčok a pripomínanie si starých výrazov. Vďaka tomu sú znalosti neustále upevňujú.
 • Spájanie obratov a slovíčok v kontexte spôsobuje ich automatické spájanie v situácii, ktorá sa práve naskytne. V takom prípade sú najdôležitejšie hotové obraty, schémy a celé vety, ktoré je možné dosadiť a využiť v každej chvíli. Aby bol tento spôsob prospešný v ešte väčšej miere, je dobré využiť aj dodatočné ilustrácie povzbudzujúce mechanizmus asociácií. Týmto spôsobom je možné päťnásobne rýchlejšie zapamätanie si cudzieho jazyka ako v prípade tradičných jazykových kurzov.
 • Napočúvanie si správnej výslovnosti daného slova zväčšuje účinnosť tejto polysenzorickej metódy a učí správnu výslovnosť.

Všetky vyššie uvedené spôsoby ešte viac zvyšujú účinnosť osvojovania si vedomostí pomocou zmyslov. Využitie takéhoto prepojenia v platforme Ling Fluent zaručuje rýchlu a efektívnu výučbu jazyka, ktoré zostane v pamäti celý život.

Platforma Ling Fluent je najlepšie miesto na výučbu cudzích jazykov

Vďaka platforme Ling Fluent výučba cudzích jazykov prebieha s podporou kompletného využitia polysenzorických metód. Motivuje navyše k poznávaniu nových výrazov a slovíčok tým, že ukazuje percentuálny pokrok na ceste k cieľu. Čo je najdôležitejšie, pomáha formovať sebavedomie v jazykovej oblasti. Veľa osôb si myslí, že pozná aspoň jeden cudzí jazyk. Bohužiaľ, keď sa ocitnú v situácii vyžadujúcej použitie ich zručností, objavuje sa blokáda spôsobená nedostatkom reálnych konverzácií s inými osobami. Z toho dôvodu platforma Ling Fluent poskytuje tiež dodatočné konverzácie s lektorom, ktoré majú za cieľ naučiť správnu výslovnosť a slovnú zásobu a zoznámenie sa s danou jazykovou kultúrou.

Ako vyzerajú konverzácie s lektorom na platforme Ling Fluent?

Predovšetkým sú prispôsobené očakávaniam používateľov a ich individuálnym potrebám. Je to dodatočná online výučba, ktorá bola pripravená po vzore tradičných hodín. Umožňuje bezprostredný kontakt s učiteľom bez nutnosti vychádzania z domu. Je to ideálna forma výučby pre osoby, ktoré si chcú zlepšiť slovnú zásobu v krátkom čase a v pohodlných pre seba podmienkach. Pravidelné konverzácie s lektorom predstavujú ideálne doplnenie slovnej zásoby, umožňujú odstrániť prípadné chyby, formujú správny prízvuk a slobodu reči a umožňujú praktické využitie poznatkov získaných počas výučby z kartičiek.

Možnosť konverzácie s lektorom je prístupná pre každého užívateľa platformy Ling Fluent na dvoch úrovniach – základnej a pokročilej. Ak sa daná osoba nechce aktívne zúčastňovať konverzácie, môže iba konverzáciu iných sledovať a počúvať si používanou slovnú zásobu. Veľmi veľkou výhodou platformy je zachovanie anonymity hovorcu, vďaka čomu sa daná osoba môže počas vyjadrovania svojho názoru cítiť slobodne a pohodlne. Ak nemá chuť sa v danom čase baviť v cudzom jazyku, môže sa na hodiny pozrieť – každá trvá 45 min.

V metóde Ling Fluent sú jednotlivé hodiny pestré a nedovolia sa nudiť

Počas každých hodín s lektorom je preberané iná téma, ktoré je vopred avizované. Vďaka tomu sa hovorca môže príslušne pripraviť a overiť si svoje vedomosti v oblastiach: zoznamujeme sa, najdôležitejšie pocity, človek a charakterové vlastnosti, dom, práca a povolanie, voľný čas a koníčky, jedlo, oblečenie, rodina a priatelia, cestovanie a turistika, nakupovanie a služby, šport, peniaze, miesta, zdravie, technológia, sviatky a oslavy, škola a vzdelanie, médiá, kultúra, krajina a kontinenty, zdvorilostné obraty, najdôležitejšie prídavné mená a slovesá.

Pre možnosť využitia konverzácie s lektorom sú potrebné len funkčné reproduktory alebo slúchadlá a prístup k internetu. Konverzácia môžu byť vedené aj pomocou smartfónu – stačí si nainštalovať špeciálny mobilnú aplikáciu. Nie je toho veľa na ceste k perfektnej výučbe jazyka, ktorá vďaka metóde Ling Fluent prebieha prirodzene a intuitívne.

Stojí za to používať metódu Ling FLUENT? Naše hodnotenie

S ohľadom na vyššie opísané výskumy, hodnotenie odborníka, početné potvrdenia účinnosti, a tiež náš redakčný test, ktorý potvrdil príjemný, intuitívny charakter výučby z Ling FLUENT– odporúčame túto metódu pozornosti Čitateľov.

POZOR: Na obmedzenú dobu má oficiálny distribútor jazykových kurzov metódou LING FLUENT pre našich čitateľov špeciálnu ponuku. Je s ňou spojená 100% záruka vrátenia peňazí za zakúpený jazykový kurz, v prípade že neprinesie očakávané výsledky.

Kliknite sem a vyskúšajte jazykový kurz metódou LING FLUENT!

 

Akcia trvá do: [date format=“Y.m.d“] do 23:59 hod.

S ohľadom na vyčerpanie zásob, je akcia obmedzená časovo.