Ling Fluent – meningen over de methode voor het leren van vreemde talen

ling fluent leren van vreemde talenIndien u deze tekst leest, betekent dit, dat u op zoek is naar een doeltreffende manier om een vreemde taal te leren. Het goede nieuws is, dat u de taal van uw keuze zal leren. Ongeacht uw leeftijd, uw opleiding, uw ervaring met vreemde talen – niets belet dat u kan spreken, lezen en schrijven in eender welke taal naar keuze.

De nieuwste wetenschappelijke onderzoeken hebben alle stereotypes naar de schroothoop verwezen. Het klopt niet, dat het vermogen om vreemde talen te leren, afhangt van specifieke aanleg. Of van de leeftijd. Kijk eens naar het resultaat dat u op uw account reeds geboekt heeft: u kent minstens één taal perfect – uw moedertaal. U spreekt, schrijft en leest hier vlot in.

Wetenschappers hebben bevestigd, dat indien het leren van woordjes, zin en uitdrukkingen maximaal wordt vereenvoudigd, brengt dit zeer snel resultaat. De bron van deze ontdekking was de innoverende methode voor het leren van vreemde talen: Link FLUENT.

Hoe verandert de Ling FLUENT methode het leren van vreemde talen?

Er bestaan op de wereld zeer veel methoden om zich woorden en zinnen eigen te maken. Een deel hiervan is gebaseerd op principes die lijken op de Ling FLUENT methode, maar het is juist de Ling FLUENT die het duidelijk wint van de andere in wetenschappelijke onderzoeken. Dus wat bepaalt nou eigenlijk de effectiviteit ervan?

 • ling fluent vreemde talenNadruk op mobiliteit – Ling FLUENT maakt maximaal gebruik van alle voordelen van mobiele toestellen. Gebruikers van tablets en smartphones zijn gewend aan zeer eenvoudige interfaces. Ze waarderen vooral die apps, waarvoor men het gebruik ervan niet hoeft aan te leren, omdat alles zo voor de hand liggend is. In Ling FLUENT werd beroep gedaan op de ervaring van de beste app-ontwikkelaars in de VS en in Japan.
 • Impulsieve methode – Berust op het leggen van verbanden. In Ling FLUENT wordt gebruik gemaakt van het meest fundamentele en noodzakelijke mechanisme, voor het verwerven van kennis. Dit is het onthouden gebaseerd op verbanden (samenbrengen) van wat de gebruiker reeds kent, met nieuwe informatie. In Ling FLUENT worden nieuwe begrippen of zinnen voorgesteld op een multimediale manier: met behulp van beeld, tekst en klank.
 • Herhalen in plaats van grammatica – Het aanleren van grammatica is niet natuurlijk voor het menselijk brein. Een mens zal veel sneller communiceren door bijvoorbeeld concrete uitdrukkingen of zinnen van buiten te leren, dan door te studeren over een bepaald onderwerp. Let erop, hoe toen u de verbuiging leerde van woorden als “mama” en “papa” niemand u eerst alle naamvallen leerde kennen. Ling FLUENT maakt gebruik van gelijkaardige mechanismen – door een natuurlijk leerproces te volgen.
 • Belangrijke en nuttige woorden en uitdrukkingen – Belangrijk is de keuze van woorden en uitdrukkingen – zeer nuttig, praktisch en zorgvuldig gekozen. Op het platform zijn het er maar liefst 1500. Ze werden opgedeeld in 15 categorieën, dus ongeveer 100 woorden in elke categorie. De gebruikers maken zich de woordenschat eigen voor de volgende thema’s:
  • ling fluent het leren van talendagelijks leven,
  • werk,
  • huis,
  • gezondheid,
  • eten,
  • familie,
  • mens/uiterlijk,
  • reizen,
  • business,
  • geld,
  • technologie,
  • kunst,
  • media,
  • het weer,
  • natuur.

De bewuste keuze aan woorden en uitdrukkingen zorgt ervoor, dat tijdens het leren, de gebruiker van Ling FLUENT zichzelf nieuwe woorden eigen maakt, die met mekaar verbonden zijn. Het toepassen van zijn kennis in de praktijk is voor hem veel eenvoudiger.

Wie kan gebruik maken van de Ling FLUENT methode?

Het Ling FLUENT platform heeft geen leeftijdsbeperking. Het gebruik ervan is zo eenvoudig, dat zelfs kinderen van 12 er makkelijk gebruik van maken. Ze is zeker aan te bevelen aan studenten, volwassen op elke leeftijd, maar ook aan leerlingen van het middelbaar onderwijs – zolang de grafische vormgeving voor hen aantrekkelijk is.

Hoe worden in de Ling FLUENT methode de onderscheiden in het ontwikkelingsniveau opgelost?

Het intelligente leersysteem past zichzelf aan het ontwikkelingsniveau van de gebruiker aan, alsook aan het tempo waaraan hij leert. Hierdoor zullen personen, die sneller leren zich niet vervelen – terwijl gebruikers, die iets meer tijd nodig hebben om te memoriseren, meer tijd krijgen om zichzelf woorden en uitdrukkingen eigen te maken op een manier die hen beter ligt.

effecten methode ling fluentEen zeer belangrijk element van het leren aan de hand van de Ling FLUENT methode, zijn beoordelingstesten. Het moet gezegd: ze zijn op een leuke manier voorbereid. Niemand denkt hierbij aan examens op school. Integendeel zelfs, ze doen meer denken aan het gebruik van een spel.

Het intelligente aanpassen van Ling FLUENT aan de gebruiker gebeurt reeds helemaal in het begin, wanneer de gebruiker toegang krijgt. De medewerkers van het platform helpen bij de keuze van de juiste cursus. Bovendien is tijdens de hele duur van het leren technische hulp beschikbaar, die een echte ondersteuning betekent voor de gebruikers.

Een bijkomend element van de methode (beschikbaar in het VIP-pakket) zijn specialisaties. Hier kunnen de gebruikers zichzelf bijscholen voor wat de taal van de business betreft, de taal tijdens een sollicitatiegesprek, maar ook kunnen ze een specialisatie kiezen voor de bouwsector of de verplegingssector.

Wat zeggen onderzoeken over de doeltreffendheid van Ling FLUENT?

Achter het creëren van Ling FLUENT staat een wetenschappelijk kader. Zoals we lezen in de omschrijving van de methode, is het project uitgewerkt door een team linguisten en taalmethode-deskundigen. Vergeleken bij vele andere cursussen, heeft Ling FLUENT zo snel een enorme populariteit verworven, dat één van de onderzoeksteams (van een universiteit in de VS) besloten heeft deze van dichtbij te gaan bekijken.

effecten van de methode taalonderwijs ling fluentIn het kader van het experiment hebben de onderzoekrs een groep mensen samen gebracht, die problemen hadden met het leren van een vreemde taal. Omdat geen enkele van de onderzochten eerder contact had met het leren van de Duitse taal, is hen juist deze taal voorgesteld. Vervolgens zijn ze opgedeeld in drie groepen: één van hen gebruikte een intensieve traditionele multimediale taalcursus bedoeld voor het studeren thuis, een tweede werd naar een traditionele stationaire taalcursus gestuurd, terwijl de derde toegang verkreeg tot de Ling FLUENT methode. Voor de duur van de cursus werd de naam van deze methode geheim gehouden.

Alle onderzochten waren ervan overtuigd, dat ze gebruik maken van de nieuwste leermethode. Na 1 maand werden hun resultaten vergeleken. De groep die gebruik maakte van de Ling FLUENT methode, had vijf keer meer geleerd aan woorden en uitdrukking, dan de groep die gebruik maakt van de stationaire cursus en maar liefst zeven keer meer woorden en uitdrukkingen, dan de groep die thuis studeerde met de traditionele multimediale cursus.

Om het memoriseren van materiaal te beoordelen, werd de onderzochten verzocht, om de cursussen gedurende vier weken te onderbreken, waarna opnieuw een taalkennistest werd afgenomen. Ook hier kreeg de groep die studeerde met behulp van het Ling FLUENT platform de beste resultaten – het inhoudsherinneringsniveau bedroeg hier maar liefst 89%, terwijl de groep van de stationaire cursus zich nog steeds ongeveer 45% van de woorden herinnerde, en de groep die studeerde met de traditionele multimediale cursus, nauwelijks 35% van de woorden.

De meningen van experten over de Ling FLUENT methode

ling fluent wijze van leren van vreemde talenVoor ons heeft M. Davis, methodicus gespecialiseerd in vreemde talencursussen voor volwassen, zich gebogen over de interpretatie van de uitslagen van het onderzoek. Hij vertelde ons: Het was zo goed als zeker, dat er ooit een cursus zou ontstaan, die voor iedereen de wek naar vreemde talen opent. Wetenschappers hebben hier lang aan gewerkt, over hoe men bij het leren van talen natuurlijke mechanismen dient te gebruiken, die aanwezig zijn in het menselijke brein. Ling FLUENT heeft dit het snelst en het best gedaan – ik vermoed, dat gedurende vele jaren die we vóór ons hebben, uitgerekend dit platform de absolute leider zal zijn onder alle taalcursussen.

Mogelijkheid tot realiseren van de cursus op het Ling Fluent platform in drie varianten – aangepast aan de persoonlijke behoeften

Omwille van de verschillende gevorderdheidsniveaus van de personen die deelnemen aan de cursus, werd een speciaal scholingsprogramma uitgewerkt met de Ling FLUENT methode in drie varianten.

De eerste is de basisvariant – het Basis pakket. Het bevat 1500 van de meest populaire woorden en uitdrukkingen. Om het studeren eenvoudiger te maken, werden de termen opgedeeld in 15 categorieën volgens thema. Men kan gebruik maken van de opties van de Basis Pakket gedurende 6 maanden vanaf de registratie.

Het PRO Pakket is het tweede qua grootte programma dat werd voorbereid door het Ling Fluent platform. Het bevat 5000 woorden en uitdrukkingen in 25 verschillende categorieën. Van het PRO Pakket kan men een heel jaar gebruik maken vanaf het moment van de registratie.

In de derde variant – VIP, bevinden zich 5000 woorden en uitdrukkingen, opgedeeld in 25 categorieën. Een bijkomende troef van dit pakket is de onbeperkte toegang voor wat de tijd betreft.

De opdeling van het studeren in speciale pakketten is een zeer gunstige oplossing gebleken, die een snelle en doeltreffende studie garandeert. Dankzij haar kan de gebruiker zelfstandig zijn tijd kiezen en het soort woorden dat hij wil leren kennen. Bovendien gebeurt het zich eigen maken van de woorden in etappen, en de hoeveelheid woordenschat wordt aangepast voorbereid. Bij regelmatige tijds-afstanden worden nieuwe woorden ter beschikking gesteld, die men zich stapsgewijs kan eigenmaken. Deze vorm maakt het mogelijk om de begrippen uit de respectievelijke afdeling te begrijpen, het versterkt het begrip en zorgt ervoor, dat de cursus meer afwisselend wordt en boeiender.

Hoe precies ziet het leren van vreemde talen eruit via het Ling Fluent platform?

Ieder van ons is anders en verwerft kennis op een andere manier. Door rekening te houden met de verschillende preferenties van aparte personen, hebben de ontwerpers van het platform gezorgd voor de kennismaking met begrippen en woorden in elke vorm: horen, zien, geschreven en cognitief. Hierdoor zullen personen die gebruik maken van het platform zich op doeltreffende en blijvende wijze alle vreemde begrippen leren. Een dergelijk programma is voorbereid door ervaren metodici en taalkundigen, wat de hoge kwaliteit van de hele cursus garandeert.

De vaakst gebruikte methode voor het voorstellen van begrippen en woorden op het Ling Fluent platform is het gebruik maken van speciaal voorbereide fiches. Ze bereiken personen die studeren met behulp van alle zintuigen.

Elke fiche sluit aan bij de contextuele situatie of stelt een bepaalde gebeurtenis voor, waarmee men makkelijk een gegeven woord mee in verband kan brengen. Er verschijnt ook een correcte vertaling en een presentatie van de precieze uitspraak, alsook een karakteristiek beeld of foto. Hierdoor wordt het studeren een boeiende en aangename vorm, waardoor men niet afhaakt, ja, ze brengt zelfs ontspanning. Bovendien werken hierbij alle zintuigen van de mensen, waardoor het studeren polysensonsorisch wordt.

Wat is polysensonsorisch studeren en waarom is dit zo doeltreffend?

Studeren op basis van de polysensonsorische methode heeft tot doel het aan het werk zetten van alle zintuigen tegelijkertijd. Op die manier wordt de informatie naar de hersenen gebracht via alle mogelijke wegen. Hierdoor kan een mensen snel en blijvend gegeven woorden herinneren – zelfs voor de rest van zijn leven. Het gebruik van de polysensonsorische methode is een alternatief voor het monotonne, verplichte van buiten leren van specifieke woorden en uitdrukkingen.

Wat zorgt ervoor, dat de polysensonsorische methode op het Ling Fluent platform voor nog meer resultaten heeft gezorgt?

Het polysensonsorisch studeren is op zich reeds effectief, omdat we heel ons leven studeren door te luisteren, te zien en door verbanden te leggen. Sommige dingen herinneren we ons beter of minder, omwille van de frequentie waarmee ze voorkomen of het verband met een bepaalde persoon of situatie. Zo is het ook met het polysensonsorisch studeren, waarvan de werking kan versterkt worden met behulp van zeer eenvoudige manieren:

 • Gebruik van het systeem van herhalingen en onderbrengen in respectievelijke thematische categorieën. De Ling Fluent methode omvant een innovatief schema van herhalingen van zinnen, wat het mogelijk maakt om zich snel iets te herinneren. Bovendien komen tijdens het herhalen alweer nieuwe woorden voor en de herhaling van reeds gekende begrippen. Hierdoor wordt de kennis steeds blijvend gemaakt.
 • Het leggen van verbanden tussen woorden en begrippen in een context, zorgt ervoor dat ze automatisch doen denken aan een plots verschijnende situatie. In dit geval zijn de klaargemaakte begrippen, schema’s en hele zinnen belangrijk, die men kan aanpassen en op eender welk ogenblik kan gebruiken. Opdat deze manier nog meer behulpzaam zou zijn, loont het de moeite om gebruik te maken van de bijkomende illustraties die een mechanisme van verbanden opwekken. Op deze manier is het mogelijk om 5 maal sneller een vreemde taal te onthouden dan in het geval van traditionele taalcursussen.
 • Luisteren naar de juiste uitspraak van een bepaald woord, versterkt de effectiviteit van de polysensonsorische methode en leert hoe men de juiste uitspraak kan doen.

Alle bovenstaande methoden verhogen nog meer de doeltreffendheid van het verwerven van kennis met behulp van de zintuigen. Het gebruik van dergelijke combinatie in het Ling Fluent platform garandeert het snel en effectief aanleren van de taal, die voor het hele leven in het geheugen blijft. .

Het Ling Fluent Platform is de beste plaats voor het studeren van vreemde talen

Dankzij het Ling Fluent platform verloopt het studeren van vreemde talen gebaseerd op het volledige gebruik van de polysensonsorische methoden. Bovendien stimuleert het tot het aanleren van nieuwe uitdrukkingen en woordjes door het aanduiden van de procentuele vooruitgang op de weg naar het doel. Wat nog belangrijker is, is dat het helpt bij het aankweken van zelfzekerheid inzake talen. Vele mensen, dat ze één vreemde taal kennen. Helaas wanneer ze ergens in een situatie terechtkomen waarin ze hun kennis moeten gebruiken, treedt vaak een blokkade op die veroorzaakt wordt door het gebrek aan effectieve gesprekken met andere mensen. Daarom maakt het Ling Fluent platform het mogelijk, om eveneens bijkomende gesprekken te hebben en lessen met een leraar, die tot doel heeft te zorgen voor de correcte uitspraak en woordgebruik en het gewooon geraken aan een bepaalde taalcultuur.

Hoe zien de gesprekken met de lesgever er uit op het Ling Fluent platform?

Ze zijn in de eerste plaats aangepast aan de verwachtingen van de gebruikers en hun individuele behoeften. Dit is een bijkomende studievorm in de online zone, die werd voorbereid op basis van de traditionele lessen. Het maakt het directe contact met de lesgever mogelijk zonder noodzaak om het huis te verlaten. Het is de ideale studievorm voor personen die snel woorden wensen bij te leren op momenten die voor hen geschikt zijn. Regelmatige gesprekken met de lesgever vormen de ideale aanvulling van de woordenschat , maken het mogelijk om eventuele fouten uit te schakelen, vormen het juiste accent en de uitspraakvrijheid en maken het mogelijk om de kennis verworven tijdens het studeren aan de hand van de fiches in de praktijk om te zetten.

De mogelijkheid om te praten tegen de leraar is beschikbaar voor elke gebruiker van het Ling Fluent platform op twee niveaus – een basisniveau en een geavanceerd. Indien iemand niet actief wil deelnemen aan een gesprek, kan hij ook de conversatie van anderen observeren en luisteren naar de gebruikte woordenschat. Een heel groot pluspunt van het platform is het bewaren vande anonimiteit van de gesprekspartner, waardoor men zich vrij voelt en gemakkelijk tijdens het uiten van zijn mening. Indien hij op een bepaald moment geen zin heeft in een gesprek in de vreemde taal, kan hij de les bekijken – elke les duurt 45 minuten.

In de Ling Fluent methode zijn de respectievelijke lessen gevarieerd en is verveling uitgesloten

Tijdens elke les met de lesgever wordt een eerder aangekondigd volgend thema afgewerkt. Hierdoor kan de gesprekspartner zich goed voorbereiden en zijn kennis uittesten in de hoofdstukken: kennismaken, de belangrijkste indrukken, de mens en zijn karaktertrekken, thuis, werk en beroepen, vrije tijd en hobby, eten, kledij, familie en vrienden, reisen en toerisme, aankopen en diensten, sport, geld, plaatsen, gezondheid, technologie, feestdagen en feesten, school en onderwijs, technologie, media, cultuur, landen en continenten, beleefdheidsformules, het belangrijkste bijvoeglijke naamwoorden en werkwoorden.

Om gebruik te maken van de gesprekken met de lector heeft men enkel goed werkende luidsprekers nodig of een hoofdtelefoon en toegang tot het internet. De gesprekken kunnen ook gevoerd worden met behulp van een smartphone – het volstaat om de speciale mobiele applicatie te installeren. Dit is niet veel op de weg naar de perfecte taalstudie, die dankzij de Ling Fluent methode natuurlijk en intuïtief verloopt.

Loont het de moeite om de Ling FLUENT te volgen? Onze mening

Rekening houdend met het onderzoek hierboven, de mening van de expert, talrijke bevestigingen van de doeltreffendheid, alsook onze redactionele test, die het aangename intuïtieve karakter van het leren met Ling FLUENT bevestigt – bevelen we deze methode aan onze Lezers aan.

OPGELET: Tijdens een beperkte tijd heeft de officiële verdeler van de taalcurssen met de LING FLUENT methode, voor onze klanten een speciale aanbieding. Ze gaat gepaard met een 100% geld-terug-garantie voor de aangekochte cursus in het geval deze niet voor de verwachte resultaten zou zorgen.

Klik hier om meer te vernemen over de taalcursus met de LING FLUENT methode

 

De promotie duurt tot: [date format=”Y.m.d”] om 23:59

Omwille van de uitputting van de voorraad, is de promotie beperkt in de tijd.