Ling Fluent – vurdering av metoden for læring av fremmedspråk

ling fluent fremmedspråkHvis du leser denne teksten, betyr det at du leter etter en effektiv måte å lære fremmedspråk på. En god nyhet er at du vil lære deg et valgt språk. Uavhengig av hvor gammel du er, hvilken utdanning du har, hva slags erfaring med fremmedspråk du har – er det ingenting som står i veien for at du snakker, leser og skriver i et hvilket som helst fremmedspråk.

Nyeste vitenskapelige studier gjør alle stereotypier til fortid. Det er ikke sant at evnen til å lære språk er avhengig av spesielle predisposisjoner. Eller av alder. Legg merke til suksessen som du allerede har oppnådd: minst ett språk kjenner du godt – ditt morsmål. Du snakker, skriver og leser dette språket flytende.

Forskere fastslo at hvis læring av ord, setninger og uttrykk blir gjort maksimalt enkel, vil den bringe effekter svært fort. Kilden til den oppdagelsen var en innovativ metode for læring av fremmedspråk: Ling FLUENT.

På hvilken måte endrer metode Ling FLUENT læring av fremmedspråk?

ling fluent språklæringI verden finnes det flere metoder for å lære ord og uttrykk. En del av dem baserer på regler som tilsynelatende ligner på metode Ling FLUENT, men det er nettopp Ling FLUENT som betydelig vinner med dem i vitenskapelige undersøkelser. Hva er det altså som avgjør dens effektivitet?

 • Vekt på mobilitet – Ling FLUENT bruker i maksimal grad alle fordeler til mobile enheter. Brukere av nettbrett eller smarttelefoner er vant til svart enkle grensesnitt. De setter størst pris på slike applikasjoner hvis bruk de ikke trenger å lære, for det virker til å være selvsagt. I Ling FLUENT ble det brukt erfaringer til beste programutviklere fra USA og Japan.
 • Impulsmetode – Den går ut på å bygge assosiasjoner. I Ling FLUENT ble det brukt mest grunnleggende og nyttig mekanisme som muliggjør å tilegne seg kunnskap. Det er memorering som går ut på å assosiere (knytte sammen) det som bruker allerede vet – med ny informasjon. I Ling FLUENT presenteres nye ord eller uttrykk i multimedial form: ved hjelp av bilde, tekst og lyd.
 • Repetisjon i stedet for grammatikk – Læring av grammatikk er ikke naturlig for det menneskelige sinnet. Folk kommuniserer mye raskere ved å memorere f.eks. ferdige uttrykk eller setninger, enn ved å lære om subjekt, objekt … Legg merke til at da du lærte bøyning av ord „mor” eller „far”, var det ingen som fortalte deg om kasus først. Ling FLUENT benytter seg av lignende mekanismer – som etterligner naturlig prosess av læring.
 • Viktige og nyttige ord og uttrykk – Det er verdt å merke seg valg av ord og uttrykk – som er veldig nyttige, praktiske og nøye utvalgte. På plattformen er det opp til 1500 av dem. De er delt opp i 15 kategorier, så i hver av dem finnes det ca. 100 ord. Brukere tilegner seg vokabular av følgende emner:
  • effekter metode ling fluentdagligliv,
  • arbeid,
  • hus,
  • helse,
  • mat,
  • familie,
  • menneske/utseende,
  • reise,
  • forretning,
  • penger,
  • teknologier,
  • kunst,
  • medier,
  • vær,
  • natur.

Godt gjennomtenkt valg av ord og uttrykk forårsaker at i løpet av læringen tilegner seg bruker av Ling FLUENT ytterligere ord som er knyttet sammen. Det er mye lettere da å anvende sin kunskap i praksis.

Hvem kan bruke metode Ling FLUENT?

Ling FLUENT plattformen inneholder inegn aldersgrense. Bruk av den er så enkel at til og med 12 år gamle barn skal klare seg med å benytte seg av den. Sikkert er det verdt å anbefale den for studenter og voksne i hver alder, men også for elever i videregående eller i ungdomsskole – hvis den grafiske formen bare blir attraktiv for dem.

Hvordan behandlet metode Ling FLUENT forskjeller i nivåer?

Intelligent læringssystem tilpasser seg selv til brukerens nivå og hans eller hennes tempo på læring. På den måten vil personer som lærer raskere, ikke kjede seg – og brukere som trenger litt mer tid for å huske, skal kunne repetere ord eller uttrykk på den måten som passer dem best.

effekter av metoden språklæring ling fluentEt utrolig viktig element av læring med metode Ling FLUENT er tester. Man må innrømme at man laget dem i en hyggelig form. Ingen vil assosiere dem med upopulære „prøver” – tvert imot, de skaper en tanke om spill.

Intelligent tilpasning av Ling FLUENT til bruker dukker opp allerede i selve begynnelsen – når bruker får tilgang. Plattformens ansatte hjelper med å velge det riktige kurset. I tillegg, gjennom hele varighet av læring, er det teknisk støtte som er tilgjengelig og som utgjør reel bistand for brukere.

Et ekstra element til metoden (tilgjengelig i VIP-pakken) er spesialiseringer. Brukere kan få her opplæring innen språk i forretningsvirksomhet, på et intervju eller også velge spesialisering for byggebransje eller innenfor sykepleie/omsorg.

Hva sier forskning om effektiviteten til Ling FLUENT?

Bak utviklingen av Ling FLUENT står det vitenskapelig personell – som vi leser i beskrivelser av metoden, ble prosjektet utarbeidet av en gruppe lingvister og metodikere av språklæring. I motsetning til flere andre kurs fikk likevel Ling FLUENT så stor og rask popularitet at en av forskningsgrupper (fra universitetet i USA) bestemte seg for å se nærmere på det.

ling fluent metode for læring av fremmedspråkSom en form for eksperimet samlet forskere en gruppe mennesker som hadde problemer med å lære seg fremmedspråk. Fordi ingen av respondentene hadde kontakt med tysk språk før, foreslo man for dem å lære nettopp dette språket. Deretter delte man dem opp i tre grupper: en av dem brukte et intensivt, tradisjonelt multimedialt kurs som var ment for læring hjemme. Den andre gruppen ble sendt til intensivt kurs på skole, og den tredje gruppen fikk tilgang til metode Ling FLUENT. Mens forskningen fant sted, ble navnet på metoden skjult.

Alle respondentene var overbevist om at de brukte den nyeste læremetoden. Etter 1 måneds tid sammenlignet man deres resultater. Gruppen som brukte metode Ling FLUENT tilegnet seg fem ganger flere ord og uttrykk enn gruppen som brukte det intensive kurset på skolen, og sju ganger flere ord og uttrykk enn gruppen som lærte hjemme ved hjelp av det tradisjonelle muldimediale kurset.

For å vurdere memorering av materialet ba man respondentene om å stoppe kursene for neste fire uker, og så gjentok man tester. Her var det også gruppen som lærte ved hjelp av Ling FLUENT plattformen som fikk beste resultater – nivå på husket material var på opptil 89%, mens gruppen som gikk på skolen husket fortsatt ca. 45% av ord, og gruppen som lærte med det tradisjonelle multimediale kurset – knapt 35% av ord.

Ekspertenes vurdering av metode Ling FLUENT

ling fluent metodenfremmedspråkTolkning av forskningens resultater ble foretatt for oss av M. Davis, metodiker som spesialiserer seg på kurs i fremmedspråk for voksne. Han sa til oss: Det var sikkert at en dag ville det oppstå et kurs som ville åpne for alle veien til å lære fremmedspråk. Forskere har i flere år arbeidet og tenkt på hvordan man skulle bruke naturlige mekanismer i menneskelig hjerne i språklæring. Ling FLUENT gjorde det raskest og best – jeg antar at i flere år fremover blir nettopp denne plattformen en absolutt leder blant alle språkkurs.

Mulighet til å gjennomgå kurs på Ling FLUENT plattformen i tre varianter – tilpasset til individuelle behov

På grunn av forskjellig nivå av personer som deltar på kurset, har man forberedt et spesielt treningsprogram med Ling FLUENT metoden i tre varianter.

Den første av dem er basisvariant – Basic Pakke. Den inneholder 1500 av de mest populære ordene og uttrykkene. For å gjøre læring enklere delte vi uttrykkene i 15 kategorier, avhengig av emnet. Det gis tilgang til Basic Pakke opsjonen i 6 måneder etter registrering.

PRO Pakke er det nest største programmet forberedt av Ling Fluent plattformen. Den omfatter 5000 ord og uttrykk delt opp i 25 forskjellige kategorier. PRO Pakken kan benyttes i 1 år etter å ha registrert seg.

Tredje opsjon – VIP – inneholder 5000 uttrykk og ord delt opp i 25 kategorier. En ytterligere fordel ved denne pakken er at tilgang ikke er tidsbegrenset.

Deling av læremulighet i spesielle pakker viser seg å være en veldig gunstig løsning som garanterer rask og effektiv læring. Det gjør at brukeren velger selv tid og type av ord han/hun lærer. Dessuten så blir språket tilegnet i etapper og antall av ord er passende forberedt. Nye ord blir tilgjengeliggjort i regelmessige tidsavstander som gjør at de kan gradvis tilegnes. En sånn læreform gjør at nye uttrykk fra forskjellige emneområder blir fullstendig forstått, den øker forståelsen og gjør at kurset blir enda mer variert og interessant.

Hvordan egentlig ser ut språklæring med Ling Fluent plattformen?

Alle av oss er forskjellige og lærer på annen måte. Opphavspersoner bak plattformen tok i betraktning individuelle preferanser av enkelte personer og sørget for læring av uttrykk og ord i enhver form: ved å høre, se, skrive og assosiere. Dette gjør at folk som bruker plattformen skal effektivt og varig lære alle uttrykk av det andre språket. Et sånt program ble forberedt av erfarne metodikklærere og språkvitenskapsmenn, og det garanterer høy kvalitet av hele kurset.

Den hyppigste metoden av å presentere uttrykk og ord på Ling Fluent plattformen er bruk av spesielle ordkort. De når fram til personen som lærer, ved bruk av alle sanser.

Hvert ordkort refererer til en kontekstsituasjon eller presenterer konkret hendelse som lett kan assosieres med bestemte ord. Det gis også korrekt oversettelse og presentasjon av nøyaktig uttale samt spesifikt bilde eller tegning. Dette gjør at læring får en interessant og behagelig form, gjør ikke motløs og til og med er underholdende. Dessuten arbeider det samtidig alle menneskets sanser slik at læring blir multisensorisk.

Hva er multisensorisk læring og hvorfor er den så effektiv?

Læring ved bruk av multisensorisk metode har som formål å bruke alle sanser samtidig til effektivt arbeid. I et sånt tilfelle blir informasjon tilført hjernen på alle mulige måter. Som resultat av dette er en person i stand til å tilegne seg raskt og effektivt konkrete ord – t.o.m. for resten av livet. Bruk av multisensorisk metode er et alternativ for monoton, tungvint pugging av ulike setninger.

Hva gjør at multisensorisk metode på Ling Fluent plattformen gir enda større resultater?

Multisensorisk læring er effektiv i seg selv fordi vi lærer hele livet lang ved bruk av det vi hører, observerer og assosierer. Vi husker visse ting verre eller bedre pga. hvor ofte de dukker opp eller deres forbindelse med konkret person eller situasjon. Det er veldig likt multisensorisk læring som kan styrkes med noen veldig enkle metoder:

 • Bruke et system av gjentakelser samt tilordning til passende emnekategorier. Ling Fluent metoden opererer med innovativt skjema av setningsrepetisjon som muliggjør så rask læring. Dessuten, under repetisjoner, blir nye ord lært og kjente uttrykk minnes. Takket være det blir ordforråd stadig forsterket.
 • Knytting av ord og uttrykk i sammenheng gjør at de assosieres med situasjonen man er i. Viktig er i et sånt tilfelle faste uttrykk, skjemaer og hele setninger som kan tilpasses og brukes i hvert øyeblikk. For å gjøre denne metoden enda mer brukbar, lønner det seg å bruke ekstra tegninger som stimulerer assosiasjonsmekanismen. Denne måten gjør læring av fremmedspråk fem ganger raskere en ved bruk av konvensjonelle språkkurs.
 • Å lytte til riktig uttale av et ord intensiverer effektiviteten av multisensorisk metode og lærer riktig uttale.

Alle de nevnte metodene øker enda mer effektiviteten av å tilegne seg kunnskap ved bruk av sanser. Å bruke sånn kombinasjon på Ling Fluent plattformen garanterer rask og effektiv språklæring som vil bli i hukommelsen resten av livet.

Ling Fluent plattformen er det beste stedet til å lære fremmedspråk

Takket være Ling Fluent plattformen baserer læring av fremmedspråk på fullstendig bruk av multisensoriske metoder. Utfra det motiverer den til å lære nye ord og uttrykk ved å vise prosentfremgang på vei til målet. Det viktigste er at den hjelper ved å skaffe selvsikkerhet i forbindelse med språket. Mange personer påstår at de snakker minst ett fremmedspråk. Dessverre, når de blir konfrontert med situasjon der de må bruke språkkunnskapene sine, dukker det opp en barriere som skyldes manglende reale samtaler med andre folk. På grunn av det tilbyr Ling Fluent plattformen også ekstra samtaler og språktimer med lektor som har som formål å lære riktig uttale og ordforråd samt å gjøre seg kjent med en bestemt språkkultur.

Hvordan ser ut samtaler med lektoren på Ling Fluent plattformen?

De er fremfor alt tilpasset til forventninger av brukerne og deres individuelle behov. Det er et ekstra lærefelt i online omgivelse som ble forberedt slik som konvensjonelle språktimer. Den tilbyr direkte kontakt med læreren, uten å måtte gå ut av huset. Dette er en perfekt læremåte for folk som vil berike sitt ordforråd i løpet av kort tid og så i gunstige forhold. Regelmessige samtaler med lektoren er en perfekt utfylling av ordforrådet, de hjelper å eliminere eventuelle feil, øve riktig aksent og uttalefrihet og de lar bruke i praksis kunnskap som ble lært under bruk av ordkort.

Mulighet til å snakke med lektoren er tilgjengelig for alle brukere av Ling Fluent plattformen på to nivåer – basisnivå og mellomnivå. Hvis en person ikke har lyst til å delta aktivt i samtalen, kan han eller hun bare observere konversasjon av de andre og lytte til brukte ord og uttrykk. En stor ekstra fordel av plattformen er bevaring av brukerens anonymitet som gjør at den personen kan føle seg fri og komfortabel ved å uttrykke sin mening. Hvis han i et gitt øyeblikk ikke har lyst til å bruke fremmedspråk, kan han bare se på leksjonen – hver time varer 45 min.

I Ling Fluet metoden er enkelte timer variert og de gir ikke plass for kjedsomhet

I hver time med lektoren diskuteres et annet emne som tidligere blir annonsert. Det gjør at samtalepartneren kan riktig forberede seg og teste sitt kunnskap på forskjellige områder: la oss bli kjent med hverandre, de viktigste uttrykkene, mennesket og karaktertrekk, huset, jobb og yrker, fritid og hobby, mat, klær, familien og venner, reiser og turisme, handel og tjenester, idrett, penger, sted, helse, teknologi, helligdager og høytider, skole og utdanning, teknologi, medier, kultur, stater og kontinenter, høflighetsformer, de viktigste adjektivene og verbene.

For å kunne delta i samtaler med lektoren skal man kun ha høytallere som virker greit eller hodesett og tilgang til nettet. Samtaler kan også føres med bruk av smarttelefon – det er bare å laste ned og installere en spesiell mobilapp. Det er virkelig lite på vei til en perfekt språklæring som, takket være Ling Fluent, går for seg på en naturlig og intuitiv måte.

Er det verdt å bruke metode Ling FLUENT? Vår mening

Tatt i betraktning undersøkelser beskrevet øverst, ekspertens vurdering, tallrike bekreftelser på effektivitet, og også vår redaksjonelle test som bekreftet vennlig, intuitiv karakter av læring med Ling FLUENT – anbefaler vi denne metoden for våre Lesere.

OBS: I en begrenset tidsperiode har den ofisielle distributøren av språkkurs med LING FLUENT metoden et spesialtilbud for våre lesere. Det innebærer 100 % garanti på refusjon av penger for kjøpt språkkurs i tilfelle når det ikke gir de forventede resultatene.

Klikk her for å sjekke språkkurs med LING FLUENT metoden

 

Kampanjen varer til: 2019.04.20 klokka 23:59

På grunn av uttømt beholdning er tilbudet tidsbegrenset

43 kommentarer

 • flotte greier, den hjalp meg før min studenteksamen i italiensk

 • jeg har endelig klart det, noe jeg ikke var i stand til på skolen. Jeg anbefaler fordi det er virkelig mulig å forbedre sitt nivå i fremmedspråk

 • jeg brukte den og er kjempe fornøyd, jeg anbefaler til alle

 • jeg har ikke brukt men etter å lese denne artikkelen bestemte jeg meg for å prøve

 • jeg må prøve den også fordi det er studenteksamen i spansk som venter meg snart og jeg er ikke egentlig flink til å skrive spansk, jeg

 • flotte greier, fransk språk intrigerte meg alltid, men jeg har aldri hatt stå på vilje for å lære det. Nå har jeg brukt ling fluent og det er blitt virkelig fantastisk. Jeg tok en tur til paris og klarte meg der kjempebra Å lese overskrifter eller spøre folk etter noen ting var ingen problem for meg.

 • jeg tror ikke på mirakuløse metoder, du gir jo penger ut og alt går i vasken, jeg prøvd noen metoder og de ga meg fanken ikke noe

 • jeg er ikke en særlig entusiast av sånne vidunderlige greier men etter å ha lest denne artikkelen bestemte jeg meg for å prøve den. Hva egentlig risikerer jeg med?

 • jeg skal til statene snart så en gjentakelse i engelsk og basis spansk skal bli mer enn nødvendig for meg. Jeg kommer til å bruke den, så jeg håper den gir riktig resultat.

 • i dag må du snakke minst 2 fremmedspråk for å få en god jobb. Jeg holder nettopp på å lære portugisisk med ling fluent og må innrømme at læringa går virkelig mykt og hygelig

 • Eg kjøpte den og det var det lureste eg har gørt i hele livet mitt. Nå gør engelsk og spansk kunnskaper min jobb mye lettere

 • eg ville aldri trodd at det å lære et fremmedspråk kan gå så raskt. Nå vet eg at det er mulig

 • kjedelig nok, du må jo lære uansett

 • og jeg lærer på skolen og trenger ikke å betale ekstra penger jeg

 • ling fluent er en effektiv metode, verd å anbefale

 • det er jo mulig og det går ganske fort også

 • jeg tror ikke at det er noe som er mektig nok til å lære meg fremmedspråk, har prøvd så mange ganger og resultatet var alltid dårlig

 • eg vet ikke hva alle her er så begeistra for, enda en vidunderlig metode som har sitt triks i at hvis man lærer systematisk, så skal man få det til og hvis ikke, så ikke

 • siden jeg klarte å lære meg fransk takket være ling fluent, så dere kan tro på at dette er jo en vidunderlig metode

 • jeg har brukt den, men om jeg har lært virkelig mye med denne er vanskelig og si for meg

 • nå må jeg fort fange opp, forhåpentligvis er ling fluent så god som dere beskriver

 • fungerer bra! Jeg klarte å fange opp etter noen års fravær i engelsk timen, dere skulle ha sett ansiktsuttrykket til den kjærring læreren – priceless!

 • håper dette kommer til å være godt i mitt tilfelle også. Jeg begynner så snart som i dag fordi jeg skal reise til utlandet allerede om en måned

 • eg er ikke sikker på om læring sånn sett gir mening fordi selv om man skal huske ord på en periode, kommer man til å glemme alt etter en lengre stund igjen, fordi kunnskapene blir ikke opprettholdt

 • eg skjønner at fremmedspråk er greit å kunne, men om man trenger å lete etter de “cvidunderlige” midler til det så tviler jeg på

 • jeg anbefaler ling fluent, læringen går fort og effektivt

 • det er nødvendig å lære morsmålet først, det er sant og fremmedspråk er også viktige

 • jeg trenger slett ikke å lære språk fordi jeg reiser ikke rundt og hvis noen kommer hit til Norge så la han lære norsk

 • etter en måneds læring har fransk ikke større hemmeligheter for meg lenger

 • jeg vil også anbefale ling fluent, men jeg innrømmer at jeg var veldig skeptisk til den

 • jeg kommer til å stole på dere og skal prøve også fordi jeg har stadig mindre tid på å håndtere dette emnet

 • jeg er kjempe fornøyd med investeringen i ling fluent, den er verd prisen sin

 • håper dette er så effektivt som dere sier fordi når det kommer til språkevnene mine så holder de seg åpenbart på null-nivå hos meg

 • ingenting kommer til å lære meg italiensk, heller ikke ling fluent, men sant nok at jeg har hørt mange positive meninger om den

 • Jeg har bestilt og mottatt Ling Fluent. Har fått ett kort med kode på. Forstår ikke hvordan jeg kommer videre og logger på.

 • har noen lært tsjekkisk med den og hvis ja så med hvilket resultat?

 • fantastisk! Jeg anbefaler hjertelig!

 • ling fluent gjorde at jeg faktisk fant glede i å lære fremmere språk, jeg snakker engelsk perfekt og fransk kan jeg fortsattr på begynner-nivå

 • min bekjent overtalte meg og jeg må si nå at det her er faktisk flotte greier

 • håper dette her gjør jobben sin så bra som dere beskriver fordi jeg skal til portugal om to måneder, ville være fint om jeg kunne snakke noen enkle ting i det minste

 • jeg sjekket den, lærte og ærlig anbefaler den

 • Jeg har ikke fått svar tilfredsstillende svar på mitt spørsmål om hvordan jeg skal koble meg på oppleringen. Hva skal jeg bruke plastkortet til som jeg fikk tilsendt. Det har gått mang dager siden jeg spurte om dette, men har ikke fått svar. hvis dette ikke ordner seg snart ber jeg om å få tilbakebetalt pengene som det kostet,kr.833,-

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.