Ling Fluent – hodnocení metody výuky cizích jazyků

metoda ling fluentPokud čtete tento text, znamená to, že hledáte účinný způsob na výuku cizího jazyka. Dobrá zpráva je taková, že se zvolený jazyk naučíte. Bez ohledu na to, kolik je Vám let, jaké máte vzdělání, jaké máte zkušenosti spojené s cizími jazyky – nic nestojí v cestě, abyste mluvil, četl a psal v libovolném cizím jazyce.

Nejnovější vědecké výzkumy posílají do minulosti všechny stereotypy. Není pravdou, že schopnost výuky cizích jazyků je závislá na zvláštních predispozicích. Nebo na věku. Obraťte pozornost na úspěch, který jste už zaznamenali: přinejmenším znáte dokonale jeden jazyk – svůj rodný. Mluvíte, píšete a čtete v něm plynule.

Vědci potvrdili, že pokud výuka slovíček, vět a obratů bude maximálně zjednodušená, tak to přinese velmi rychlé efekty. Zdrojem tohoto objevu byla inovativní metoda výuky cizích jazyků: Ling FLUENT.

Jakým způsobem mění metoda Ling FLUENT výuku cizích jazyků?

Metoda ling fluent jazykNa světě existuje velmi mnoho metod osvojování si slovíček a obratů. Část z nich je založená na zásadách zdánlivě podobných metodě Ling FLUENT, ale právě Ling FLUENT rozhodně s nimi vyhrává ve vědeckých výzkumech. Co ale rozhoduje o její účinnosti?

 • Důraz na mobilitu – Ling FLUENT v maximálním rozsahu využívá všechny výhody mobilních zařízení. Uživatelé tabletů nebo smartphonů jsou zvyklí na velmi jednoduchá rozhraní. Nejvíce oceňují ty aplikace, u kterých se není třeba učit používání, protože se zdá samozřejmé. V Ling FLUENT byly využité zkušenosti nejlepších projektantů aplikací z USA a Japonska.
 • Impulzní metoda – Je založená na stavbě spojení. V Ling FLUENT byl využitý nejzákladnější a nezbytný mechanismus, umožňující osvojování znalostí. Je to zapamatovávání, které spočívá v přidružování (spojování) toho, co už uživatel zná – s novými informacemi. V Ling FLUENT jsou nová slova nebo obraty prezentované multimediální formou: pomocí obrazu, textu a zvuku.
 • Opakování místo gramatiky – Výuka gramatiky není přirozená pro lidský mozek. Člověk mnohem rychleji komunikuje, když si zapamatuje např. hotové obraty nebo věty, než aby se učil o podmětu a přísudku… Obraťte pozornost na to, že když jste se učili skloňování slova „máma“ nebo „táta“, nikdo Vás nejdřív neučil pády. Ling FLUENT využívá podobné mechanismy – napodobujících přirozený proces učení.
 • Důležitá a užitečná slova a obraty – Pozornost si zasluhuje výběr slov a obratů – velmi užitečných, praktických a pečlivě vybraných. Na platformě je jich až 1500. Byly rozdělené do 15 kategorií, proto je v každé kolem 100 slov. Uživatelé získávají slovní zásobu z následujících témat:
  • ling fluent jazykykaždodenní život,
  • práce,
  • dům,
  • zdraví,
  • jídlo,
  • rodina,
  • člověk/vzhled,
  • cestování,
  • obchod,
  • peníze,
  • technologie,
  • umění,
  • média,
  • počasí,
  • příroda.

Promyšlený výběr slov a obratů způsobuje, že si během výuky uživatel Ling FLUENT osvojuje další, mezi sebou spojené slova. Je pro něho mnohem snazší používat znalosti v praxi.

Kdo může používat metodu Ling FLUENT?

Platforma Ling FLUENT nemá věková omezení. Její používání je tak jednoduché, že bez potíží si s jejím používáním poradí dokonce 12leté děti. Určitě stojí za to ji doporučit studentům, dospělým osobám v každém věku, ale rovněž studentům střední školy nebo dokonce žákům – pokud pro ně bude grafická forma atraktivní.

Jakým způsobem byly v metodě Ling FLUENT vyřešené rozdíly v úrovni pokročilosti?

Inteligentní systém výuky se sám přizpůsobuje úrovni pokročilosti uživatele a jeho tempu výuky. Díky tomu osoby, které se učí rychleji, se nebudou nudit – a uživatelé, kteří potřebují více času na zapamatování si budou moci opakovat slova nebo obraty vhodným pro sebe způsobem.

ling fluent learningového systémuNesmírně důležitým prvkem výuky metodou Ling FLUENT jsou kontrolní testy. Je nutno přiznat, že byly připravené v příznivé formě. Nikdo si je nespojí s klasickými „písemkami“ – právě naopak, připomínají spíše používání her.

Inteligentní přizpůsobení Ling FLUENT uživateli se objevuje na samém začátku – když uživatel získává přístup. Pracovníci platformy pomáhají ve výběru správného kurzu. Navíc po celou dobu trvání výuky je dostupná technická podpora, která je reálnou podporou pro uživatelé.

Dalším dodatečným elementem metody (dostupným v balíčku VIP) jsou specializace. Zde se mohou uživatelé doškolit v oblasti obchodního jazyka, jazyka u pracovního pohovoru, a mohou si rovněž zvolit specializaci pro stavební obor nebo v oboru pečovatelském/ošetřovatelském.

Co říkají o účinnosti Ling FLUENT výzkumy?

Za vytvořením Ling FLUENT stojí vědečtí pracovníci – jak čteme v popisech metody, projekt byl zpracovaný týmem lingvistů a metodiků pro výuku jazyků. Na rozdíl od mnoha jiných kurzů, získal Ling FLUENT tak obrovskou a rychlou popularitu, že se jeden z vědeckých týmů (z univerzity v USA) rozhodl ho prozkoumat důkladněji.

ling fluent efektyV rámci experimentu vědci shromáždili skupinu osob, které měly problémy s výukou cizího jazyka. Protože nikdo z testovaných nebyl dříve v kontaktu s jazykem německým, byla jim navržená výuka právě tohoto jazyka. Následně byli rozděleni do tří skupin: jedna z nich používala intenzivní, tradiční multimediální jazykový kurz, určený pro výuku doma, druhá byla poslána do intenzivního stacionárního kurzu, a třetí obdržela přístup k metodě Ling FLUENT. Po dobu výzkumu byl název metody utajený.

Všichni testovaní byli přesvědčení, že používají nejnovější metody výuky. Po 1 měsíci výuky byly jejich výsledky porovnány. Skupina, která používala metodu Ling FLUENT, si osvojila pětkrát více slov a obratů, než skupina, která používala intenzivní stacionární kurz, a až sedmkrát více slov a obratů, než skupina, která se učila doma v tradičním multimediálním kurzu.

Pro zhodnocení pamatování si látky, byli testovaní požádáni o přerušení kurzů na další čtyři týdny, po čemž byl kontrolní test opakovaný. Zde rovněž skupina, která se učila pomocí platformy Ling FLUENT získala nejlepší výsledky – úroveň pamatování si obsahu, zde dosáhl až 89 %, zatímco si skupina ze stacionárního kurzu pamatovala stále kolem 45 % slovíček, a skupina, která se učila v tradičním multimediálním kurzu – pouze 35 % slovíček.

Hodnocení odborníků na metodu Ling FLUENT

učení se ling fluentKomentáře výsledků výzkumu se pro nás ujal M. Davis, metodik, specializující se na kurzy cizího jazyka pro dospělé osoby. Řekl nám: Bylo jistě, že jednoho dne vznikne kurz, který otevře všem cestu k výuce cizího jazyka. Vědci pracovali mnoho let nad tím, jak ve výuce cizích jazyků využít přítomné v lidském mozku přirozené mechanismy. Ling FLUENT to udělal nejrychleji a nejlépe – připouštím, že během následujících let, právě tato platforma bude absolutní špičkou mezi všemi jazykovými kurzy.

Možnost realizace kurzu na platformě Ling FLUENT ve třech variantách – přizpůsobených individuálním potřebám

Kvůli různému stupni pokročilosti osob účastnících se kurzu byl připraven speciální výukový program metodou Ling FLUENT ve třech variantách.

První z nich je varianta základní – Balíček Basic. Ten obsahuje 1500 nejpopulárnějších slov a obratů. Pro ulehčení výuky byly výrazy rozděleny do 15 kategorií v závislosti na tématu. Přístup k variantě Basic je možné využívat šest měsíců od registrace.

Balíček PRO je, co se velikosti týče, druhým programem připraveným platformou Ling Fluent. Obsahuje 5000 slov a obratů rozdělených do 25 různých kategorií. Balíček PRO je možné využívat trvale po dobu jednoho roku od registrace.

Ve třetí variantě – VIP, se nachází 5000 obratů a slov rozdělených do 25 kategorií. Dodatečným přínosem tohoto balíčku je neomezená doba přístupu.

Rozdělení možnosti výuky na speciální balíčky se ukazuje jako velmi prospěšné řešení, které zaručuje rychlou a účinnou výuku. Díky němu si uživatel sám vybírá čas a druh slov, které se učí. Osvojování jazyka navíc probíhá ve fázích a množství slovní zásoby je příslušně připraveno. V pravidelných časových odstupech jsou zpřístupňována nová slova, která je možné si postupně osvojit. Taková forma umožňuje úplné porozumění obratům z jednotlivých oblastí, zvyšuje srozumitelnost a dělá kurz pestřejším a zajímavějším.

Jak přesně vypadá poznávání cizích jazyků prostřednictvím platformy Ling Fluent?

Každý z nás je jiný a jinak si osvojuje znalosti. Tvůrci vzali v úvahu různorodé preference jednotlivých osob a postarali se o to, aby byly obraty poznávány v každé formě: sluchové, zrakové, písemné a asociační. Díky tomu se osoby využívající platformu efektivně a trvale naučí všechny cizojazyčné obraty. Takový program byl připraven zkušenými metodiky a jazykovědci, což zaručuje vysokou kvalitu celého kurzu.

Nejčastější metodou představování obratů a slovíček na platformě Ling Fluent je využití speciálně připravených kartiček. Ty působí na učící se osobu pomocí všech smyslů.

Každá kartička se pojí s kontextovou situací nebo ukazuje danou událost, se kterou je možné si daná slova jednoduše spojit. Objevuje se také správný překlad a je prezentována přesná výslovnost spolu s charakteristickým obrázkem. Díky tomu výuka dostává zajímavou a příjemnou formu, neodrazuje, a dokonce baví. Navíc po celou dobu pracují všechny smysly člověka, což způsobuje, že výuka se stává polysenzorickou.

Jak je výuka polysenzorická a proč je tak účinná?

Výuka opírající se o polysenzorickou metodu má za cíl využít k efektivní práci všechny smysly současně. Informace jsou tak mozku předávány všemi možnými cestami. Jako výsledek si je člověk schopen trvale zapamatovat daná slova – dokonce na celý život. Využití polysenzorické metody je alternativou monotónního, usilovného zapamatovávání jednotlivých frází.

Co způsobuje, že polysenzorická metoda na platformě Ling Fluent přináší ještě lepší výsledky?

Polysenzorická výuka je sama o sobě tak účinná, protože se celý život učíme díky tomu, co slyšíme, pozorujeme a spojujeme si. Určité věci si pamatujeme méně nebo více v závislosti na tom, jak často se objevují nebo jaké mají spojení s danou osobou nebo situací. Podobně je to s polysenzorickou výukou, jejíž účinky se dají posílit velmi jednodchými způsoby:

 • Použití systému opakování a uspořádání do jednotlivých tematických kategorií. Metoda Ling Fluent obsahuje inovativní schéma opakování frází, díky tomu umožňuje rychlé zapamatování. K tomu během opakování probíhá výuka nových slovíček a připomínání si starých výrazů. Díky tomu jsou znalosti neustále upevňovány.
 • Spojování obratů a slovíček v kontextu způsobuje jejich automatické spojování v situaci, která se právě naskytne. V takovém případě jsou nejdůležitější hotové obraty, schémata a celé věty, které je možné dosadit a využít v každé chvíli. Aby byl tento způsob prospěšný v ještě větší míře, je dobré využít i dodatečné ilustrace povzbuzující mechanizmus asociací. Tímto způsobem je možné pětinásobně rychlejší zapamatování si cizího jazyka než v případě tradičních jazykových kurzů.
 • Naposlouchání si správné výslovnosti daného slova umocňuje účinnost této polysenzorické metody a učí správnou výslovnost.

Všechny výše uvedené způsoby ještě více zvyšují účinnost osvojování si znalostí pomocí smyslů. Využití takového propojení v platformě Ling Fluent zaručuje rychlou a efektivní výuku jazyka, které zůstane v paměti celý život.

Platforma Ling Fluent je nejlepší místo na výuku cizích jazyků

Díky platformě Ling Fluent výuka cizích jazyků probíhá s podporou kompletního využití polysenzorických metod. Motivuje navíc k poznávání nových výrazů a slovíček tím, že ukazuje procentuální pokrok na cestě k cíli. Co je nejdůležitější, pomáhá formovat sebevědomí v jazykové oblasti. Řada osob si myslí, že zná alespoň jeden cizí jazyk. Bohužel ale, když se ocitnou v situaci vyžadující použití jejich dovedností, objevuje se blokáda způsobená nedostatkem reálných konverzací s jinými osobami. Z toho důvodu platforma Ling Fluent umožňuje také dodatečné konverzace s lektorem, které mají za cíl naučit správnou výslovnost a slovní zásobu a seznámení se s danou jazykovou kulturou.

Jak vypadají konverzace s lektorem na platformě Ling Fluent?

Především jsou přizpůsobené očekáváním uživatelů a jejich individuálním potřebám. Je to dodatečná online výuka, která byla připravena po vzoru tradičních hodin. Umožňuje bezprostřední kontakt s učitelem bez nutnosti vycházení z domu. Je to ideální forma výuky pro osoby, které si chtějí zlepšit slovní zásobu v krátkém čase a ve vlastních podmínkách. Pravidelné konverzace s lektorem představují ideální doplnění slovní zásoby, umožňují eliminovat eventuální chyby, formují správný akcent a svobodu mluvy a umožňují praktické využití znalostí získaných během výuky z kartiček.

Možnost konverzace s lektorem je přístupná pro každého uživatele platformy Ling Fluent na dvou úrovních – základní a pokročilé. Jestli se daná osoba nechce aktivně účastnit konverzace, může pouze konverzaci jiných sledovat a naposlouchat si užívanou slovní zásobu. Velmi velkou výhodou platformy je zachování anonymity mluvčího, díky čemuž se daná osoba může během vyjadřování svého názoru cítit svobodně a pohodlně. Jestli nemá chuť se v daném čase bavit v cizím jazyce, může se na lekci podívat – každá trvá 45 min.

V metodě Ling Fluent jsou jednotlivé lekce pestré a nedovolí se nudit

Během každé lekce s lektorem je probíráno jiné téma, které je předem avizované. Díky tomu se mluvčí může příslušně připravit a ověřit si své znalosti v oblastech: seznamujeme se, nejdůležitější pocity, člověk a charakterové vlastnosti, dům, práce a povolání, volný čas a koníčky, jídlo, oblečení, rodina a přátelé, cestování a turistika, nakupování a služby, sport, peníze, místa, zdraví, technologie, svátky a oslavy, škola a vzdělání, média, kultura, země a kontinenty, zdvořilostní obraty, nejdůležitější přídavná jména a slovesa.

Pro možnost využití konverzace s lektorem jsou potřeba pouze funkční reproduktory nebo sluchátka a přístup k internetu. Konverzace mohou být vedeny také pomocí smartfonu – stačí si nainstalovat speciální mobilní aplikaci. Není toho mnoho na cestě k perfektní výuce jazyka, která díky metodě Ling Fluent probíhá přirozeně a intuitivně.

Stojí za to používat metodu Ling FLUENT? Náš názor

S ohledem na výše popsané výzkumy, hodnocení odborníka, četné potvrzení účinnosti, a rovněž náš redakční test, který potvrdil příjemný, intuitivní charakter výuky z Ling FLUENT – doporučujeme tuto metodu pozornosti Čtenářů.

POZOR: Přes ohraničený čas má oficiální distributor jazykových kurzů založených na metodě LING FLUENT pro naše čtenáře speciální nabídku. Ta se váže se 100% zárukou vrácení peněz za koupený jazykový kurz, pokud by nepřinesl očekávané efekty.

Klikněte zde, abyste se podívali na jazykový kurz založený na metodě LING FLUENT

 

Akce trvá do: [date format=“Y.m.d“] do 23:59

Vzhledem k možnosti vyčerpání zásob je akce časově omezená