Ling Fluent – мнения за метода за изучаване на чужди езици

ling fluent изучаването на чужди езициАко четете този текст, значи търсите ефикасен начин за изучаване на чужд език. Добрата новина е, че ще научите избрания език. Без значение от това на колко години сте, какво е Вашето образование, какъв опит с чуждите езици имате – нищо няма да Ви попречи да говорите, четете и пишете на избрания от Вас чужд език.

Най – новите научни изследвания натикват в килера всички стереотипни разбирания. Не е вярно, че способността за изучаване на езици зависи от таланта. Или от възрастта. Обърнете внимание на успеха, който вече имате на сметката си: знаете поне един език отлично – Вашия роден. На него говорите, пишете и четете свободно.

Учените са установили, че ако изучаването на думи, изречения и фрази е опростено максимално, резултатите ще бъдат много по-бързи. Откритието е направено на базата на иновативния метод за изучаване на чужди езици: Link FLUENT.

По какъв начин методът Ling FLUENT променя изучаването на чужд език?

ling fluent чужди езициНа света съществуват много методи за усвояване на думи и фрази. Част от тях се базират на принципи на пръв поглед подобни на метода Ling FLUENT, но единствено Ling FLUENT решително печели в съревнование с тях при научни изследвания. Което ни убеждава в неговата ефективност!

 • Съсредоточаване върху мобилността – Ling FLUENT максимално използва всички удобства на мобилните устройства Потребителите на таблети или смартфони са свикнали с много обикновен интерфейс. Очевидно е, че най-много оценяват приложенията, с които боравят без да им е необходимо специлно обучение. При Ling FLUENT е използван опитът на най-добрите разработчици на приложения от САЩ и Япония..
 • Асотиативен метод – базира се върху създаването на асоциации. В Ling FLUENT е използван основният и необходим механизъм, който дава възможност за усвояването на знания. А това именно е запомнянето, базиращо се на асоцииране (свързване) на вече наученото от потребителя – с нова информация. При Ling FLUENT новите изрази и фрази са представени под мултимедийна форма: чрез картина, текст и звук.
 • Повторения вместо граматика – изучаването на граматиката не е естествен процес за човешкия мозък. Човек много по-бързо започва да общува, запомняйки например готови фрази или изречения, отколкото да зубри за подлог и сказуемо… Ако си спомните, че когато сте започнали да говорите първите си думи, никой не ви е учил за спрежение на глагола. Ling FLUENT използва подобни механизми – като наподобява естествения процес на учене.
 • Важни и полезни думи и фрази – особено внимание заслужава подборът на думи и изрази – много полезни, практични и старателно селектирани. В програмата те наброяват над 1500, разделени в 15 категории, така че във всяка да има около 100 думи. Потребителите усвояват лексика от следните теми:
  • учене ling fluent езикежедневие,
  • работа,
  • дом,
  • здраве,
  • храна,
  • семейство,
  • човек/външен вид,
  • пътуване,
  • бизнес,
  • финанси,
  • технологии,
  • изкуство,
  • медии,
  • време,
  • природа.

Обмисленият избор на думи и фрази спомага при процеса на обучение потребителят на Ling FLUENT да усвоява поредни нови, свързани с предишните, думи и изрази. Много по-лесно му е да прилага знанията си на практика.

Кой може да използва метода Ling FLUENT?

Програмата Ling FLUENT няма възрастови ограничения. Използването й е толкова лесно, че без усилия ще съумеят да работят с нея дори 12-годишни деца. Със сигурност си струва да се препоръча на студенти, на възрасни без значение от годините им, но също на гимназисти и средношколци – ако графичното оформление е антактивно за тях.

По какъв начин в метода Ling FLUENT е решен проблемът с различните нива на владеене на езика?

Интелигентната система за обучение сама се адаптира към нивото на потребителя за владеене на чужд език и към неговото темпо на учене. Благодарение на това, хората, които учат по бързо няма да скучаят – а потребителите, които имат нужда от малко повече време за запаметяване ще могат да повторят думите и изразите по подходящ за тях начин.

метод ефекти ling fluentОсобено важен елемент в обучението по метода Ling FLUENT са тестовете за проверка. Да си кажем направо, че са подготвени по приятен начин. Никой няма да ги свърже с недолюбваните контролни и класни – а напротив, по-скоро наподобяват игра.

Още в началото се проявява интелигентният начин на адаптиране на Ling FLUENT към потребителя – веднага щом потребителят получи достъп. Служителите от програмата помагат при избора на подходящ курс. Като допълнение, през цялото време на обучението може да се ползва техническа помощ, която е истинска подкрепа за обучаващите се.

Допълнителен елемент при метода (достъпен във ВИП пакет) са специализациите. Потребителите могат да усъвършенстват тук езика си в избрана област, например: бизнес, интервю за работа, да изберат специализация в строителството или необходима лексика за социален асистент или медицинска сестра.

Какво казват изследванията за ефикасността на Ling FLUENT?

По създаването на Ling FLUENT са работили научни работници – както можем да прочетем в описанието на метода, проектът е разработен от екип от лингвисти и специалисти по методика на изучаването на чужд език. За разлика от много други курсове, Ling FLUENT печели голяма и бърза популярност, с което предизвиква един от изследователските екипи (от университета в САЩ) да го изследват по-обстойно.

ефекти на метод за изучаване на езици ling fluentВ рамките на експеримента изследователите събират група от хора, които са имали проблем с изучаването на чужд език. Тъй като никой от групата преди това не е имал контакт с немски език, им предлагат обучение именно на този език. След това ги разделят на три групи: първата от тях ползва интензивен, традиционен мултимедиен езиков курс, предназначен за обучение вкъщи, втората е изпратена на интензивен езиков курс в школа, а третата получава достъп до метода Ling FLUENT. По време на изследването името на метода е държан в тайна.

Всички изследвани са били убедени, че ползват най- новите методи за обучение. След занятията през първия месец, техните резултати са сравнени. Групата, която е ползвала метода Ling FLUENT е усвоила пет пъти повече думи и изрази, отколкото групата, която е ползвала интензивен традиционен курс в езикова школа и седем пъти повече думи и изрази, от групата, която е учила вкъщи по традиционния мултимедиен курс.

За да се оцени запомнянето на материала, изследваните хора са помолени да прекъснат курса за четири седмици, след което е повторен езиковия тест. Тук отново групата, която учи с помощта на програмата Ling FLUENT получава най-добрите резултати – нивото на запомняне на съдържанието достига до 89%, в същото време групата от курса в школата продължава да помни около 45% от думите, а групата, която е учила вкъщи по традиционен мултимедиен курс – едва 35% от думите.

Становище на експертите за метода Ling FLUENT

ling fluent метод за изучаване на чужди езициС анализ на резултатите от изследването за нас се зае М. Давис, специалист по методика на обучението по чужди езици за възрастни. Каза ни: Беше ясно, че някой ден ще се създаде курс, който да отвори пътя на всички към изучаването на чужд език. Учените от дълги години работят по възможността да използват в обучението по чужд език естествено съществуващите механизми в човешкия мозък. Ling FLUENT е постигнал това най-бързо и най-добре – предполагам, че още дълго време точно тази програма ще бъде абсолютният лидер сред езиковите курсове.

Възможност за осъществяване на курса в платформата Ling FLUENT в три вариантa – приспособени към индивидуалните нужди

Поради различната степен на напредък на хората участващи в курса, е изготвена специална учебна програма с метода Ling FLUENT в три варианта.

Първият от тях е началният – Пакет BASIC. Съдържа 1500 от най-използваните думи и изрази. За да се улесни обучението, те са разделени на 15 отделни категории в зависимост от темата. Достъп до опция Пакет BASIC може да се използва за срок от шест месеца от момента на регистрация.

Пакет PRO е вторият по големина пакет, изготвен от платформата Ling Fluent. Той съдържа 5000 думи и изрази, разделени на 25 различни категории. Пакет PRO може да се ползва постоянно за период от една година от момента на регистрацията.

Третият вариант – VIP, съдържа 5000 думи и изрази разделени на 25 категории. Допълнително предимство на този пакет е неограниченият времеви достъп.

Разделението нa възможност на обучение на специални пакети се оказва много практично решение, което гарантира бързо и успешно обучение. Благодарение на него, потребителят самостоятелно избира времето и вида на изучаваните думи. Още повече, усвояването на езика се осъществява на етапи, с които е съобразено изготвеното количество думи. В регулярни интервали от време се въвеждат нови думи, които може постепенно да се усвоят. Такава форма позволява на цялостно разбиране на изразите от отделните категории, засилва разбирането, също така прави курса по-разнообразен и по-интересен.

Как точно излгежда усвояването на чужди езици с посредничеството на платформата Ling Fluent?

Всеки от нас е различен и по различен начин усвоява знание. Взимайки предвид разнородните предпочитания на всеки отделен човек, създателите на платформата се погрижиха за усвояването на думи и изрази чрез всяка форма: слухова, зрителна, писмена и асоциативна. Благодарение на това хората, които използват платформата, успешно и дългосрочно научават всички чуждоезични изрази. Такава програма е изготвена от опитни методици и лингвисти, които гарантират високото качество на целия курс.

Най-честият метод на представяне на думите и изрази на платформата Ling Fluent е употребата на специално изготвени флашкарти. Те достигат до учащите се с помощта на всички сетива.

Всяка флашкарта прави връзка с дадена ситуация в контекст или представя определено събитие, което може с лекота да се асоциира дадената дума. Появява се също така и съответния превод, както и възпроизвеждане на точното произношение, а също така и характерна снимка или картинка. Благодарение на това, обучението се превръща в интересна и приятна форма на обучение, не отблъсква, а дори се превръща в забавление. Още повече, в същото време работят всички човешки сетива, което прави обучението мултисензорно.

Какво представлява мултисензорното учене и защо е толкова успешно?

Обучението, базирано на мултисензорния метод има за цел използването на ефективната работа на всички сетива едновременно. Тогава информацията стига до мозъка по всички възможни пътища. В резултат на това човек е в състояние бързо и дълготрайно да запомни дадени думи – дори за цял живот. Използването на този мултисензорен метод е алтернатива на монотонното насилствено запомняне на отделни фрази.

Каквa e причината, че мултисензорният метод на платформата Ling Fluent донася още по-големи резултати?

Мултисензорното обучение е успешно само по себе си, все пак през целият си живот се учим, благодарение на това, което чуваме, наблюдаваме и асоцираме. Някои неща помним по-малко или повече, в зависимост от честотата на употреба или връзката, която имаме с даден човек или ситуация. Подобна е и ситуацията с мултисензорното обучение, чието действие можем да усилим с помощта на много прости начини:

 • Прилагане на система за повтаряне и подбиране на съотвените тематични категории. Методът на Ling Fluent се състои от иновативна схема на (за) повтаряне на фрази, благодарение на което се позволява толкова бързото запомняне. Още повече, че по време на повтарянето се въвеждат нови думи, като се припомнят вече научени изрази. Благодарение на това през цялото време знанието се затвърждава.
 • Асоциирането на изрази и думи в контекст, поражда тяхното автоматично асоцииране в непредвидени ситуации. В този случай са важни готови изрази, схеми и цели изречения, които могат да се напаснат и използват във всеки момент. За да бъде този начин полезен в още по-голяма степен си струва да се използват допълнителните илюстрации, които събуждат механични асоциации. По този начин е възможно запомнянето на чуждия език пет пъти по-бързо, от колкото при традиционните езикови курсове.
 • Слушането на правилното произношение на дадена дума увеличава ефективността на мултисензорния метод, както и учи на правилното произношение.

Всички гореспоменати начини още повече увеличават ефективността на усвояване на знание с помощта на сетивата. Прилагането на подобна комбинация на платформата Ling Fluent гарантира бързо и ефективно учене на езика, който остава в паметта за цял живот.

Платформата Ling Fluent е най-доброто място за научаване на чужди езици

Благодарение на платформата Ling Fluent, обучението по чужди езици се осъществява при цялостно използване на мултисензорния метод. Още повече мотивира запознаването с нови думи и изрази чрез показването на напредъка до крайната цел в проценти. Най-важното е, че помага във формирането на самоувереност в езиковата сфера. Много хора смятат, че знаят поне един чужд език. За съжаление, когато внезапно се окажат в ситуация, която изисква употребата на техните способности, се появява блокада, дължаща се на липсата на реални разговари с други хора. Поради тази причина, платформата Ling Fluent дава възможност също така и на допълнителни разговори, както и уроци с учител, които имат за цел да се научи правилното произношение и употреба на думите, както и да се свикне с дадената езикова култура.

Как изглеждат разговорите с учителя на платформата Ling Fluent?

Най-важното е, че те са напаснати към очакванията на потребителите, както и към техните индивидуални нужди. Това също така е и допълнителна форма на обучение в онлайн средата, която е изготвена на базата на традиционните часове. Дава възможност за директен контакт с учителя, без да се налага да се излиза от вкъщи. Това е идеална форма на обучение за хора, които искат да обогатят своя речник за кратко време и в удобни за тях условия. Регулярните разговори с учителя са идеално допълнение на речниковия запас, като елеминират евентуални грешки, оформят правилен акцент и свободно произношение, както и позволяват на практика да се използва знанието придобито по време на обучението с помощта на флашкартите.

Възможността за разговори с учител е достъпна за всеки потребител на платформата Ling Fluent на две различни нива – начално и напреднало. Ако даден човек не иска да взима активно участие в разговорите, може само да наблюдава разговорите на другите и да слуша употребата на думите. Много важно предимство на платформата е запазването на анонимността на хората, провеждащи разговора, благодарение на което всеки човек може да се чувства свободно и удобно, когато произнася своето изречение. Ако няма желание в даден момент да разговаря на чужд език, може просто да гледа урока, всеки от тях трае по 45 минути.

С метода на Ling Fluent отделните уроци са разнообразни и не може да се скучае с тяхВсеки урок с преподавател е предварително обявен, както и има различна тема. Благодарение на това, всеки участник може съответно да се приготви и да провери своето знание в различни дялове: запознаване, най-важни впечатления, човек и черти на характера, дом, работа, професия, свободно време и хоби, храна, дрехи, семейство и приятели, пътуване и туризъм, пазаруване и обслужване, спорт, пари, места, здраве, технология, празници и празнуване, училище и обучение, технология, медия, култура, държави и континенти, учтиви изрази, най-важни прилагателни и глаголи.

За да се вземе участие в разговорите с преподавателя е нужно единствено работещи високоговорители или слушалки, както и достъп до интернет. Разговорите могът да бъдат провеждани също така и с помощта на смартфон – нужно е единствено да се инсталира специална мобилна апликация. Това е всичко, което Ви е нужно, за да поемете по пътя към перфектното обучение по чужд език, което благодарение на метода Ling Fluent се осъществява естествено и интуитивно.

Струва ли си да се ползва методът Ling FLUENT? Нашето мнение ли?

Имайки предвид описаните по-горе изследвания, мнението на експерта, многобройните доказателства за ефикасността му, а също и нашия редакционен текст, който потвърждава приятния, интуитивен характер на обучението с Ling FLUENT – препоръчваме този метод на вниманието на Читателите.

ВНИМАНИЕ: В определен период от време, официалният дистрибутор на езиковите курсове с метода LING FLUENT, има специална оферта за нашите читатели. Тя е обхваната от 100% гаранция за връщане на парите за закупения курс, в случай, че не се получат очакваните ефекти.

Натиснете тук, за да пробвате езиков курс с метода LING FLUENT

 

Промоцията е важна до: [date format=“Y.m.d“] До 23:59 часа

Промоцията е ограничена времево, с оглед изчерпване на наличностите